Họp Tổ Biên tập Đề án tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020

Ngày 4/6, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Tổ Biên tập triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020". Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập phát biểu chỉ đạo

Tham dự phiên họp có đại diên lãnh đạo các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; đại diện các bộ, ngành liên quan; một số chuyên gia, nhà khoa học và của đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị

Đề án nhằm đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 15 năm (2004-2018) thực hiện Nghị quyết số 37-NQ của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước thời gian tới tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; xác định vị trí, vai trò, cơ hội, tầm quan trọng và ảnh hưởng của vùng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước; điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của vùng. Đề án cũng nhằm đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đồng thời đề xuất ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Tại hội nghị, các thành viên Tổ Biên tập đã tham gia ý kiến về các Dự thảo: Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ Biên tập; Lựa chọn chủ đề các chuyên đề chuyên sâu để đặt hàng các chuyên gia, nhà khoa học; Thuận lợi, khó khăn, đề xuất và kiến nghị của các thành viên bộ, ngành, địa phương, đơn vị khi triển khai tổng kết.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu ý kiến

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc, có chất lượng của đại diện các bộ, ngành, đại diện các chuyên gia nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương trong vùng cũng như việc thống nhất cao với phần phân công nhiệm vụ của các thành viên Tổ Biên tập trong công tác triển khai Đề án. Theo đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn, nội dung các chuyên đề trong Đề án sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Các thành viên Tổ Biên tập cần bám sát thực tiễn triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW, Kết luận 26-KL/TW của Bộ Chính trị và tình hình thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế hiện nay và những năm tiếp theo, cũng như mối tương quan giữa các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đồng thời, những sản phẩm báo cáo, đánh giá của Tổ Biên tập cần bám sát đề cương, kế hoạch, kết luận của Ban Chỉ đạo, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới và có tính khả thi cao. Tổ Biên tập cũng nhất trí quyết tâm phấn đấu để trình dự thảo Đề án trong năm 2019./.

Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế