Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh ủy Bắc Kạn

Tiếp tục Chương trình triển khai Kế hoạch xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đoàn Công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn vừa có chuyến khảo sát một số mô hình kinh doanh, sản xuất nông nghiệp và mô hình nông thôn mới trên địa bàn và làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn về kết quả triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Cao Đức Phát, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW cùng đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và một số ban, bộ, ngành liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Ban Thường vụ tỉnh ủy bắc Kạn.

Qua báo cáo của Tỉnh ủy Bắc Kạn cho thấy: Qua 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bắc Kạn đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại Bắc Kạn có bước phát triển khá; Cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn; Bước đầu hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Chăn nuôi phát triển theo hướng gia trại, trang trại; Lâm nghiệp bắt đầu chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng đa mục đích…

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh ủy Bắc Kạn

Về công tác Xây dựng nông thôn mới, Bắc Kạn  đã đạt nhiều kết quả hết sức khích lệ: đời sống vật chất người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập của người dân khu vực nông thôn tăng; Mức hưởng thụ về văn hóa được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có những chuyển biến rõ rệt; Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất đổi mới mạnh mẽ, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, du lịch; Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện. Cụ thể là ở giai đoạn đầu một số nơi chưa nhận thức đầy đủ về các chủ trương, cơ chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, còn lúng túng trong triển khai thực hiện; Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp đạt kế hoạch nhưng chi phí trung gian bình quân của ngành tăng làm giảm giá trị, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành; Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới; Việc huy động xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn; Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững;…

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận một số kết quả đạt được của tỉnh Bắc Kạn

Phát biểu làm rõ thêm một số nội dung với Đoàn công tác, đồng chí Hoàng Duy Chinh, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khẳng định: Nghị quyết 26- NQ/TW là một quyết sách lớn và toàn diện, hết sức đúng đắn của Đảng được Nhân dân hết sức hoan nghênh và đồng tình hưởng ứng. Qua 13 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đời sống người dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; Nhận thức của người dân về việc xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức sản xuất đã thay đổi, khác hẳn trước đây...

Tuy nhiên, Bắc Kạn nhận thấy rất cần có Nghị quyết mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực nông thôn trong giai đoạn hiện nay, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới. Nhân dịp này, tỉnh Bắc Kạn cũng đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo, nghiên cứu ban hành chính sách phát triển đặc thù đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Các chính sách mới cần có sự tập trung, tránh dàn trải, trong đó tập trung vào hạ tầng giao thông, sắp xếp lại dân cư và phát triển giáo dục đào tạo, đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường,... với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần tăng  nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn như tỉnh Bắc Kạn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển hợp tác xã; đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó tỉnh cũng đề nghị Trung ương xem xét phân cấp, ủy quyền cho HĐND tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất mà trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt; tăng hỗ trợ tiền khoán, bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung để đảm bảo việc bảo vệ rừng và người dân sống được với nghề rừng, gắn bó với rừng…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu tại buổi làm việc

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW thời gian qua, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Bắc Kạn đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh. Đồng chí nêu rõ, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỉnh đã phát huy mạnh mẽ các tiềm năng của địa phương, đảm bảo an ninh lương thực; Đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất chuyên canh và đã có sản phẩm hàng hóa được khẳng định trên thị trường; Đã thực hiện tốt công tác phát triển và bảo vệ rừng… Tuy nhiên, đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, Bắc Kạn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: Các mô hình sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; Giá trị sản xuất còn thấp; Các tiêu chí nông thôn mới nâng cao còn chưa thật sự đạt được như yêu cầu...

Đoàn công tác khảo sát thực tế các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và HTX tại huyện Na Rì để có cái nhìn đa chiều, toàn diện

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thay mặt Đoàn công tác cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Tỉnh ủy Bắc Kạn đã góp phần làm cho chuyến công tác của đoàn đạt kết quả tốt đẹp. Các ý kiến nhiều giá trị thực tiễn của tỉnh Bắc Kạn sẽ được Đoàn công tác nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp vào báo cáo trình Trung ương trong thời gian tới.

Qua 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQTW, Bắc Kạn đã đạt được những kết quả khá toàn diện

Cũng trong chuyến công tác, đoàn công tác đã có buổi khảo sát làm việc với huyện ủy Na Rì, tham quan một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt và HTX tại địa bàn huyện.

Vũ Thư và CTV