Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 10 tháng 04 năm 2021, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám...

Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến...

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tối ngày 01/4/2021, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung...

Đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội

100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

PHÓNG SỰ ẢNH