HƯỚNG TỚI TRUYỀN THỐNG 70 NĂM BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương (30/9/1950 - 30/9/2020), Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trả lời phỏng vấn về vai trò, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong việc tham...

HƯỚNG TỚI TRUYỀN THỐNG 70 NĂM BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương (30/9/1950 - 30/9/2020), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay (23/9), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

HƯỚNG TỚI TRUYỀN THỐNG 70 NĂM BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương

Ban biên tập Kinhtetrunguong.vn trân trọng giới thiệu buổi trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương của đồng chí Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

PHÓNG SỰ ẢNH