Hội nghị bàn giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu đột phá, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của vùng và đất nước, vì vậy, ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc.

LƯỢT TRUY CẬP: 24828897