Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Nhà máy A32

Tiếp theo Chương trình Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn, chiều ngày 15-5, Đoàn công tác đã có buổi...

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng khảo sát tình hình thực tế tại Tổng Công ty Sông Thu

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng, sáng ngày 15-5, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường...

Hội nghị Ban Chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 14-05-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra phiên họp Ban Chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 7

PHÓNG SỰ ẢNH