Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra 718 với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính.

Chiều ngày 16-7-2018, Đoàn kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Kết luận...

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp, diễn giả của Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0

Chiều 12/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt, làm việc với lãnh đạo các tập đoàn, diễn giả của Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và...

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”

Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chiều ngày 11-7-2018, Đoàn kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Kết luận...

PHÓNG SỰ ẢNH