Họp Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”

Sáng ngày 18-10-2019, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam...

Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Hôm nay (16/10), tại Bộ Giao thông Vận tải đã diễn ra Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Sáng ngày 14-10-2019, Đoàn kiểm tra số 1149 của Bộ Chính trị kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là...

Những phát biểu ấn tượng tại phiên cấp cao Diễn đàn Industry 4.0 Summit 2019

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với một số tổ chức, cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit 2019) với chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của...

PHÓNG SỰ ẢNH