Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 20-9-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của năm 2018, sáng ngày 19/9/2018, Ban Kinh tế Trung...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Đại diện Toàn quyền Tổng thống LB Nga về bảo vệ quyền lợi các doanh nhân

Chiều ngày 14/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp Ông Tivot Boris Yurievich, Đại diện Toàn quyền Tổng thống Liên bang Nga về bảo vệ...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Lãnh đạo các tập đoàn Facebook, Apple, Coca cola

Chiều ngày 13-9-2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp đại diện Lãnh đạo điều hành và phụ trách chính sách công cấp khu vực của các...

PHÓNG SỰ ẢNH