Thanh Hóa khai trương Trung tâm hành chính công nghìn m2

Sáng nay, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã khai trương Trung tâm hành chính công (TTHCC), đây là bước đột phá nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính. 

Trung tâm hành chính công được thành lập trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Lễ khai trương Trung tâm hành chính công sáng nay tại Thanh Hóa

 

Theo đó, TTHCC là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định, với chức năng giải quyết 1.236/1.427 thủ tục hành chính của 15 cơ quan sở, ban, ngành.

Trung tâm được bố trí tại tầng 1 và sảnh tầng 2 của Thư viện tỉnh với diện tích khoảng 1.000m2, với 34 bàn giao dịch của các sở, ban, ngành để tiếp nhận hồ sơ; có các bàn hướng dẫn, thu phí, lệ phí và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp và gián tiếp qua bưu điện.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống nhất trong giải quyết thủ tục hành chính, trung tâm thực hiện tốt vai trò của mình là đầu mối xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm xử lý thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm kết nối việc quản lý hồ sơ từ trung tâm về các sở, ngành và ngược lại.

Bên cạnh đó, hệ thống này còn cho phép công dân, doanh nghiệp đánh giá trực tiếp thái độ phục vụ của công chức, qua đó tăng tính minh bạch, hạn chế tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, việc đưa TTHCC là tiền đề quan trọng tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2017-2020. 

Theo vietnamnet.vn