Năm 2018: Chấn chỉnh mạnh mẽ tác phong, ứng xử lãnh đạo xã, phường
Nhìn lại "Năm kỷ cương hành chính 2017", UBND TP Hà Nội cho rằng, "đã tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô".
 

ảnh 1

Hà Nội sẽ tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác phong công chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp

Xử lý nghiêm vi phạm để làm gương

Điểm lại những mặt công tác đã được triển khai trong "Năm kỷ cương hành chính 2017", UBND TP Hà Nội đánh giá, kỷ cương hành chính, quy tắc giao tiếp ứng xử, lề lối tác phong trong thực thi, hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan Nhà nước của thành phố đã được nâng lên.

Đặc biệt, thành phố và các cấp chính quyền đã xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính của một số công chức; được dư luận đồng tình, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của đội ngũ  cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Cùng với đó, cải cách thể chế và thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Thành phố đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công.

Thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiện toàn, tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp; đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo hướng tinh gọn và phù hợp với thực tiễn. Thành phố đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 đơn vị (giảm 41,4%); đã chuyển 5 trường Trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GD-ĐT sang Sở LĐ-TB&XH quản lý. Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay song Hà Nội đã triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao.

Vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Dù vậy, UBND TP cũng cho rằng, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về các nội dung cải cách hành chính. Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên việc trực tiếp tiếp dân định kỳ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, còn yếu; nhất là năng lực phát hiện những vấn đề vướng mắc, tham mưu và đề xuất biện pháp giải quyết.

Một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân chưa làm hết trách nhiệm, chưa tận tình hướng dẫn. Ý thức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ chưa cao. Do đó, thành phố khẳng định, sẽ tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác phong; kỹ năng ứng xử trong việc giao tiếp, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là Trưởng, phó phòng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã; công chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp.

Khẳng định mục tiêu cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016-2020 là xây dựng nền hành chính "Phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế", hướng tới một "Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân", Chủ tịch UBND TP     Nguyễn Đức Chung đề nghị chủ đề công tác cải cách hành chính năm 2018 của thành phố có thể xác định là: "Năm vì sự hài lòng của người dân và phát triển của doanh nghiệp". 

Theo An ninh thủ đô