Năm 2018, TP.HCM đặt ra 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

TP.HCM đã đặt ra 20 chỉ tiêu trong năm 2018, trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về cải cách hành chính.

Sáng 2/1/2018, tại TP.HCM, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của thành phố năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo báo cáo, trong năm 2017, TP.HCM đã hoàn thàng 16/18 chỉ tiêu đề ra, hai chỉ tiêu chưa thực hiện được là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa và số doanh nghiệp được thành lập. Theo chỉ thị của lãnh đạo TP.HCM, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, là năm đầu tiên thành phố thí điểm cơ chế đặc thù.

Do đó, thành phố sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, đặc biệt là việc xây dựng danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên phù hợp với quy hoạch, tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các Sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc 20 chỉ tiêu nhằm cùng cả nước hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.  

Theo vtv.vn