UBND tỉnh Hòa Bình cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng phát triển KT-XH năm 2018

Ngày 2/1, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh cho ý kiến nhiều nội dụng quan trọng phát triển KT-XH năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp
 

HĐND tỉnh đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 như: Tăng trưởng kinh tế 9,5%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 13%; dịch vụ tăng 8,3%. Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 19,86%; công nghiệp - xây dựng 49,04%; dịch vụ 31,1%. Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng. Tổng mức đầu tư toàn xã hội 13260 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 3.325 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 610 triệu USD, nhập khẩu 490 triệu USD; số doanh nghiệp, HTX thành lập mới, hoạt động hiệu quả tăng 20%; chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm dưới 5%; có 6 xã về đích NTM, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã; hộ nghèo giảm 3,1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%; tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 39%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,78%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,5%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 50%, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 92,5%...

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; phát triển văn hóa và thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm QP-AN...

Tại cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; thảo luận về dự thảo tờ trình về việc xin ý kiến Ban thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch sử dụng đát năm 2018 của các huyên, thành phố trên địa bàn; Dự thảo quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Dự thảo quyết định ban hành Đề án phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia; dự thảo quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời; quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; dự thảo chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020. Để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua, đòi hỏi sự phấn đấu cao độ của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, các cấp các ngành khẩn trương xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tế, bảo đảm tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Triển khai các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông, cầu đường, bến càng, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Thực hiện cơ chế chế kiểm soát trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền các cấp… Đồng chí Chủ tịch UBND giao các các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các dự thảo, tờ trình để khi phê duyệt bảo đảm tính khả thi và căn cứ pháp lý trong tổ chức thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị: Các ngành, các địa phương triển khai các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an sinh xã hội để cán bộ và nhân dân đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 an toàn tiết kiệm tươi vui. 

Theo baohoabinh.com.vn