Bắc Kạn: Bảo tồn và phát triển cây dược liệu

Bắc Kạn: Bảo tồn và phát triển cây dược liệu

Khuyến khích các thành phần kinh tế trồng cây dược liệu.

Mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ phát triển dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới trang thiết bị trong nghiên cứu chọn tạo giống, trồng trọt, chế biến, chiết xuất, chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. 

Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ chú trọng quy hoạch các vùng rừng, các vùng có dược liệu tự nhiên bao gồm: Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn và một số địa phương của tỉnh để lựa chọn và khai thác hợp lý các loài dược liệu được xác định là thế mạnh của tỉnh. 

Đặc biệt xây dựng 4 vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia đại diện cho 4 tiểu vùng sinh thái, là nơi tập trung, bảo tồn và trồng mới nhiều loài cây thuốc được thu thập ở các địa phương khác nhau, đại diện cho vùng khí hậu đặc trưng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu. 

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020 bảo tồn được 50% và năm 2030 là 70% tổng số loài dược liệu của tỉnh. Tập trung bảo hộ, bảo tồn nguồn gen đặc hữu, bản địa, có giá trị và có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Từng bước bảo vệ an toàn số loài cây thuốc đang có nguy cơ tuyệt chủng để phát triển bền vững trong tự nhiên. 

Quy hoạch phát triển 12 loài dược liệu thế mạnh của tỉnh phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của cây thuốc để đến năm 2020 đáp ứng được 50% và đến năm 2030 là 70% tổng nhu cầu sử dụng dược liệu trong tỉnh, phục vụ khả năng xuất khẩu dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu trong nước. 

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, việc nuôi trồng, thu hoạch dược liệu còn manh mún, mang tính tự phát. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống cây thuốc, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng giống cây thuốc chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. 

Cùng đó, chưa có quy hoạch, kế hoạch khai thác, bảo quản và chế biến cụ thể để đảm bảo chất lượng dược liệu, đảm bảo khả năng tái sinh sau khai thác cũng như cơ chế khuyến khích việc bảo tồn, phát triển gieo trồng dược liệu; cơ chế khuyến khích các tổ chức, công ty đầu tư sản xuất giống, gieo trồng cũng như chế biến dược liệu. 

Để bảo tồn, phát triển cây dược liệu, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, thời gian tới cần phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu ở tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng về điều kiện tự nhiên và xã hội để phát triển các vùng trồng dược liệu, gắn với bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn dược liệu tự nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái. 

Mặt khác, tỉnh cần phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn sản xuất nguyên liệu với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng trồng dược liệu gắn với công nghiệp chế biến, cơ cấu sản phẩm đa dạng bảo đảm an toàn và chất lượng, khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước và xuất khẩu. 

Ngoài ra, Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư về nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong việc bảo tồn nguồn gen, khai thác dược liệu tự nhiên, trồng trọt, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển trồng dược liệu, đẩy mạnh xuất khẩu dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu, góp phần tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp dược trong tổng sản phẩm nội địa. 

Theo Đăị đoàn kết