Thái Bình phấn đấu thu hút 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Năm 2018, Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp từ 5.000 tỷ đồng trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20%, giá trị xuất khẩu tăng 17%, nộp ngân sách của các doanh nghiệp tăng 10%.

Năm 2017, Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ về công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính...

Trong năm 2017, tại các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình có 43 dự án được cấp mới, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 5.274,27 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tạo việc làm cho hơn 59.000 người với thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, số lao động được tham gia bảo hiểm xã hội đạt 86%. Đến hết năm 2017, có 172 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực, các dự án cơ bản thực hiện đúng mục tiêu và tiến độ như Nhà máy sản xuất các sản phẩm phụ tùng ô tô xuất khẩu của Công ty TNHH U-LI khu công nghiệp Sông Trà, Dự án sản xuất nước khoáng của Công ty TNHH nước khoáng men khu công nghiệp Tiền Hải,…

Một loạt các nhà máy tại khu công nghiệp Tiền Hải đầu tư mở rộng quy mô công suất, tăng vốn đầu tư như Công ty Sứ Long Hầu, Công ty Sứ Minh Long, Công ty Gốm sứ OHIO...

Các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về môi trường như Công ty TNHH TAV, Công ty TNHH Yazaki, Công ty TNHH JOHOKU…

Các doanh nghiệp nộp ngân sách cao như Công ty TNHH may Hưng Nhân, Bitexco Nam Long, Dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long, Hoàng Hà, Dệt sợi Damsan,…

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm 2018, Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt quy chế hoạt động, quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Hoàn thành lập quy hoạch chung Khu kinh tế, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường, khu công nghiệp Xuân Hải; Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp chuyên nông nghiệp. Triển khai lập Quy hoạch phân khu, các khu chức năng Khu kinh tế Thái Bình.

Tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đôn đốc các chủ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Cầu Nghìn, khu công nghiệp Sông Trà, khu công nghiệp Tiền Hải đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng và công trình xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp để giới thiệu thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp.

Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: Thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp từ 5.000 tỷ đồng trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20%, giá trị xuất khẩu tăng 17%, nộp ngân sách của các doanh nghiệp tăng 10%.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phạm Văn Ca trao Bằng khen cho ông Lê Văn Thế, Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và ông Lê Hồng Thảo trưởng Phòng quản lý quy hoạch và môi trường

 

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động các khu công nghiệp năm 2017, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018 do Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình tổ chức, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Ca đánh giá cao những kết quả mà Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đạt được trong năm 2017.

Đồng thời, đề nghị năm 2018, Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cần tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư. Tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách cho tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế theo nguồn vốn đã bố trí, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Ca đã trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo baodautu.vn