Bà Rịa - Vũng Tàu chấm dứt hoạt động 27 dự án đầu tư

Trong năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 27 dự án đầu tư; trong đó, có 5 dự án đầu tư nước ngoài, 22 dự án đầu tư trong nước..

Trong 11 tháng có 109 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với số vốn 946 triệu USD.

Ảnh minh họa: Phạm Kiên-TTXVN

Ngày 3/12, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình xử lý các dự án chậm triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Trình đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương rà soát, báo cáo chi tiết các dự án sau khi đã chấm dứt hoạt động.

Đồng thời, cập nhật thông tin pháp lý chặt chẽ, cụ thể từng hồ sơ dự án sau khi được gia hạn.

Cùng đó, thành lập Tổ Kiểm tra tiến độ thực hiện của dự án sau khi gia hạn đầu tư, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai đã được đồng ý giãn tiến độ nhưng chủ đầu tư không tiếp tục triển khai.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổng hợp các vướng mắc của tỉnh về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan trong lĩnh vực đất đai xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm tháo gỡ.

Trong năm 2019, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: tiếp tục đối thoại, làm việc với các nhà đầu tư có dự án chậm triển khai để thông báo chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm triển khai, ghi nhận nguyện vọng của các nhà đầu tư, báo của UBND tỉnh và Ban Điều hành thực hiện Phương án xử lý dự án chậm triển khai xem xét, quyết định.

Ngoài ra, làm việc với các nhà đầu tư đã bị chấm dứt dự án nhưng còn khiếu nại, kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án để làm rõ các ý kiến, kiến nghị của nhà đầu tư.

Đối với dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận giãn tiến độ đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn….

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 27 dự án đầu tư; trong đó, có 5 dự án đầu tư nước ngoài, 22 dự án đầu tư trong nước và chấm dứt hiệu lực pháp lý 11 văn bản chủ trương đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thực hiện dự án và chậm tiến độ thực hiện. Như vậy, tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn 78 dự án chậm triển khai.

Tính từ thời điểm xây dựng phương án xử lý dự án chậm triển khai vào năm 2014 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 138 dự án.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến cuối năm 2018, UBND tỉnh đã chấm dứt hiệu lực pháp lý 67 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Trong năm nay, UBND tỉnh cũng đã tiến hành giãn tiến độ đầu tư cho 24 dự án; trong đó, có 2 dự án trong khu công nghiệp và 22 dự án ngoài khu công nghiệp.

Tính từ thời điểm xây dựng phương án năm 2014 đến nay, tỉnh đã giãn tiến độ cho 67 dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Trong thời gian thực hiện xử lý các dự án chậm triển khai, Bà Rịa-Vũng Tàu đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: dự án đã hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực địa và đầu tư một số hạng mục công trình nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, thủ tục thuê đất.

Do dự án chậm triển khai, căn cứ quy định của Luật Đầu tư, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động của một số dự án.

Tuy nhiên, Luật Đất đai và Luật Đầu tư không quy định xử lý cụ thể về việc xử lý sau khi chấm dứt dự án đối với trường hợp này.

Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý dự án chậm triển khai, các nhà đầu tư không liên hệ, phối hợp để xử lý, không chứng minh được khả năng tài chính.

Sau khi chấm dứt hoạt động dự án trước thời hạn, một số nhà đầu tư còn thắc mắc, khiếu nại về các văn bản chấm dứt hoạt động dự án lên cơ quan cấp trên, các ngành phải thực hiện rà soát, đối thoại với nhà đầu tư nhiều lần để xử lý, làm rõ các nội dung kiến nghị… ./.

Theo bnews.vn