Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 10-12-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trong Ban Chỉ đạo và Thành uỷ Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Lê Văn Thành phát biểu ý kiến

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, đây là buổi họp cuối cùng về xây dựng Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về "Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trước khi trình Bộ Chính trị. Bên cạnh việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32, việc đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách và giải pháp lớn nhằm xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là đặc biệt quan trọng. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung cho ý kiến tạo ra các cơ chế, chính sách và giải pháp để giúp Hải Phòng có những đột phá, phát triển thành động lực tăng trưởng của không chỉ khu vực phía Bắc mà tiến tới của cả nước.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu ý kiến

Với tinh thần đó, tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về từng lĩnh vực như: Tài chính, giao thông, đầu tư, công thương, an ninh quốc phòng… một cách toàn diện.

Đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu ý kiến

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã cảm ơn các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án đã tích cực làm việc, đóng góp các ý kiến sâu sắc, giúp Hải Phòng có những nhìn nhận về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 32, đặc biệt là những cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá cho Hải Phòng phát triển trong tương lai

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo, cho rằng những ý kiến đó thể hiện sự tâm huyết, nghiên cứu kỹ lưỡng mong muốn Hải Phòng phải về đích sớm, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của cả vùng Bắc bộ, tiến tới của cả nước. Đến năm 2030 Hải phòng phải trở thành thành phố tầm khu vực; đến năm 2045, Hải Phòng phải đạt là thành phố tầm cỡ quốc tế. Đồng chí cũng cảm ơn Thành ủy Hải Phòng đã quan tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia đóng góp ý kiến vào Đề án để có được kết quả tốt và cụ thể.

                                                                                                                                              Trung tâm Thông tin kinh tế