Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 10-12-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng  trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành thuộc Ban Chỉ đạo và Thành uỷ Đà Nẵng.

Đồng chí Bí thư Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu ý kiến

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo đã khái quát các công việc cần làm trong việc xây dựng Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt và nghiêm túc, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập đã hoàn thành Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33. Tuy nhiên, với mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng thành đô thị lớn theo hướng sinh thái, thông minh; có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đời sống văn hóa phong phúc, giàu tính nhân văn; là hạt nhân và động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị biển năng động, thành phố đáng sống, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực Đông Nam Á; là trung tâm du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, y tế chất lượng cao; có vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc; có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong cải cách và đổi mới, người dân có mức sống thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo. Đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, thông minh; là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến vào Đề án trình Bộ Chính trị, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách và giải pháp để Đà Nẵng triển khai hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu ý kiến

Với tinh thần đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã có những đóng góp cụ thể. Trên góc độ quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã nhấn mạnh đến thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân và vị trí của Đà Nẵng, để đảm bảo phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh của một thành phố rất quan trọng. Đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu vấn đề về phát triển đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho Đà Nẵng. Các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về một số lĩnh vực quan trọng như: tài chính, ngân hàng, đầu tư...

\

Đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu ý kiến

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã điểm lại những công việc mà Đà Nẵng đã làm. Đồng chí cho rằng, thời gian qua Đà Nẵng đã được các bộ ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo giúp đỡ nhiều để Đà Nẵng có được thành quả như ngày nay. Đồng chí mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thành việc phối hợp tổng kết Nghị quyết. Đồng chí Trương Quang Nghĩa cho rằng, xác định vị trí, vai trò của Đà Nẵng là nhiệm vụ chung, vì Nghị quyết có tính chất định hướng vị trí cho Đà Nẵng. Đồng chí cảm ơn các ý kiến tâm huyết đóng góp cho Đà Nẵng, nhấn mạnh Đà Nẵng sẽ tiếp thu toàn bộ những ý kiến của Hội nghị để tiếp tục phát triển thành phố.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh đây là công việc hết sức quan trọng, Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tham gia phối hợp xây dựng Đề án Tổng kết nghị quyết; đề nghị các ban, bộ ngành trung ương tích cực phối hợp, hỗ trợ Đà Nẵng để việc tổng kết Nghị quyết đạt được kết quả cao nhất. Đồng chí cho rằng, cơ bản thời gian vừa qua Đà Nẵng đã có cố gắng rất lớn để có ngày hôm nay. Với những cơ chế, chính sách và giải pháp mới, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng và nhân dân Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, thông minh; là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Quang cảnh buổi làm việc

 

                                                                                                                                               Trung tâm Thông tịn kinh tế