Đồng Tháp: Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các nhà đầu tư 12 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, với tổng vốn đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng.

Những năm gần đây nhiều DN đến Đồng Tháp đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp.

 

Các dự án chủ yếu về chế biến, bảo quản nông, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; SX giống thủy sản, cấp nước sạch nông thôn. Các dự án góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp cũng đang bổ sung thêm đối tượng áp dụng là HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc thu hút DN đầu tư lĩnh vực nông nghiệp bước đầu còn khó khăn. Đó là, số lượng dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều, đa số có quy mô đầu tư nhỏ, chưa xứng tầm với tiềm năng và lợi thế. Diện tích đất công của tỉnh không nhiều nên không đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất lớn. Tiếp cận nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng còn hạn chế, gây khó khăn cho DN muốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo nongnfghiep.vn