Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 66% kế hoạch năm 2019

Đến hết ngày 15/9/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 đạt trên 5.230 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch trung ương giao, 45,03% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Khách hàng đang làm thủ tục thanh toán vốn ngân sách tại KBNN. Ảnh: H.T

 

Báo cáo từ KBNN Hải Phòng cho biết, dự toán vốn đầu tư trung ương giao cho Hải Phòng trong năm 2019 trên 7.927 tỷ  đồng, dự toán HĐND giao (bao gồm cả kế hoạch vốn bổ sung trong năm) là gần 11.615 tỷ đồng.

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, KBNN Hải Phòng đã quán triệt đến các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện công tác kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, theo đúng quy định, đảm bảo trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 được giao.

Đồng thời, KBNN Hải Phòng đã phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn năm 2019 và năm 2018 kéo dài sang ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, KBNN Hải Phòng đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra quy trình nghiệp vụ trong công tác kiểm soát chi để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị trong hệ thống thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác kiểm soát chi NSNN, quán triệt công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi tuyệt đối không gây sách nhiễu, phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách, không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Cùng với đó, thực hiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo việc kiểm soát thanh toán theo đúng danh mục dự án, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ngoài việc gửi văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi đến kho bạc để kịp thời giải ngân, KBNN Hải Phòng đã tích cực phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kiểm soát xác nhận và đôn đốc các chủ đầu tư đề nghị hạch toán ghi thu ghi chi khi đã đủ thủ tục; đảm bảo hạch toán kịp thời vào NSNN./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn