Việt Nam thặng dư thương mại 181 triệu USD trong tháng đầu năm

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 1/2018 đạt 40,26 tỷ USD, Việt Nam thặng dư thương mại 181 triệu USD. 

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất tháng 01/2018 so với cùng kỳ năm trước.
 
 
Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 1/2018 đạt 40,26 tỷ USD, tăng 46,2%, tương ứng tăng 13,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong đó, xuất khẩu đạt 20,22 tỷ USD, tăng 41%, tương ứng tăng 5,88 tỷ USD. Có 5 nhóm hàng xuất khẩu kim ngạch trên 1 tỷ USD chiếm 56,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
 
Ở chiều nhập khẩu đạt 20,04 tỷ USD, tăng 51,9%, tương ứng tăng 6,85 tỷ USD so cùng kỳ năm trước. Có 4 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 46,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
 
 
10 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất tháng 1/2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017.
 
Theo baocongthuong.com.vn