Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng

09:00 12/01/2016

Các bộ, ngành địa phương phải tập trung, nỗ lực đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực đầu tư công, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

Hoàn thiện chính sách tài chính, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

09:00 11/01/2016

Những năm qua, với điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế trong nước mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, duy trì mức tăng trưởng tốt nhưng vẫn tồn tại một số khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính được ban hành với các bộ luật mới, luật sửa đổi, bổ sung đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) phục hồi và phát triển.

Nỗ lực cân đối ngân sách nhà nước năm 2016

09:00 11/01/2016

Năm 2016 là năm khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 nên thực hiện tốt nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 đóng vai trò rất quan trọng, góp phần bảo đảm mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,7% đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát dưới 5% theo Nghị quyết của Quốc hội.

Lạm phát và lãi suất ngân hàng

08:00 04/01/2016

Về nguyên tắc, lãi suất ngân hàng (NH) phụ thuộc vào quan hệ cung cầu vốn và mức lạm phát của nền kinh tế. Trong những năm lạm phát cao, diễn biến của lãi suất luôn được gắn chặt với lạm phát dẫn đến hiện tượng lãi suất huy động luôn phải bảo đảm yếu tố thực dương (lãi suất danh nghĩa luôn phải cao hơn lạm phát kỳ vọng trong năm đó) để tránh hiện tượng người dân rút tiền khỏi ngân hàng. Những năm trước đây, lãi suất thực dương thường chỉ dao động ở mức 2 đến 3%

Ngân hàng Nhà nước lần đầu công bố tỷ giá trung tâm

08:00 04/01/2016

Ngày 4-1-2016, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thực hiện công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD, tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ khác.

Chính phủ công bố hàng loạt chỉ tiêu lớn cho 2016

08:00 31/12/2015

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế với GDP tăng trưởng 6,7%

Hiển thị 1.341 - 1.347 of 1.347 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 135