Thủ tướng: Xử lý dứt điểm ngân hàng 0 đồng theo nguyên tắc thị trường

Giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng lưu ý phải kiên quyết xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém (nhất là các ngân hàng thương mại đã mua lại 0 đồng hoặc áp dụng kiểm soát đặc biệt) theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi của cá nhân người gửi tiền.

Chính phủ quyết tâm xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém (ảnh minh họa)

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, trong phiên họp thường kỳ diễn ra hôm 3/6, các thành viên Chính phủ đã thống nhất cao trong tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt tăng trưởng năm 2017 là 6,7%. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có biện pháp cụ thể phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, đồng thời xem xét, nghiên cứu việc huy động phù hợp nguồn vốn vàng, ngoại tệ trong dân.

Ngành này được lưu ý phải tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...); bảo đảm tăng tín dụng theo kế hoạch (khoảng 18%) để thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời, NHNN cũng được yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ trong điều hành các chính sách tiền tệ, tài khóa, thương mại, đầu tư... để ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Không chủ quan trong điều hành giá mà phải tính toán khoa học, hợp lý, vừa không gây lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng cũng lưu ý ngành ngân hàng kiên quyết xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém (nhất là các ngân hàng thương mại đã mua lại 0 đồng hoặc áp dụng kiểm soát đặc biệt) theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi của cá nhân người gửi tiền theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước (NSNN); chống thất thu thuế, chuyển giá; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai dự toán thu, chi NSNN 2017 và kế hoạch tài chính trung hạn 2016-2020.

Tại phiên họp báo cuối ngày 3/6, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng cho biết, bên cạnh những giải pháp vừa nêu, để thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ cũng đã tính đến việc yêu cầu Formosa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo vấn đề môi trường.

Theo dantri.com.vn