Tọa đàm “Góp ý tổ chức nghiên cứu xây dựng báo cáo chuyên đề về một số vấn đề cần tập trung tháo gỡ trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW”

Chiều ngày 06-04-2021, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra Tọa đàm "Góp ý tổ chức nghiên cứu xây dựng báo cáo chuyên đề về một số vấn đề cần tập trung tháo gỡ trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW". Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Tọa đàm. Cùng dự có một số chuyên gia, nhà khoa học cùng các đồng chí cán bộ vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát chủ trì Tọa đàm

GS.TS Bùi Quang Dũng, Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học & Công nghệ Xây dựng nông thôn mới

phát biểu ý kiến

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ ý kiến, trong đó đặc biệt là nhận thức trong quá trình tổng kết, sơ kết và xây dựng báo cáo về Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các ý kiến trao đổi về tiến độ triển khai thực hiện công việc, về tình hình thực hiện các chuyên đề; thuận lợi, khó khăn và hướng thực hiện để hoàn thành phần công việc của mình.

TS. Nguyễn Văn Thịnh, Thư ký khoa học Chương trình Khoa học & Công nghệ Xây dựng nông thôn mới

phát biểu ý kiến

Kết luận tọa đàm, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến sâu sắc và có giá trị; hoan nghênh tinh thần thực hiện nhiệm vụ đã được giao của các thành viên. Đồng chí cho rằng, các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu là sự đóng góp quan trọng cho Ban Kinh tế Trung ương trong công tác tham mưu cho Đảng.

TS Đào Thế Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia ý kiến

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế