Diễn đàn Cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020

Chiều nay, ngày 22/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đã đồng chủ trì và tổ chức Diễn đàn Cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020 (ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020) với chủ đề "Đô thị thông minh - hướng tới Cộng đồng, Bản sắc và Phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", với sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Ban Thư ký ASEAN, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các đồng chí lãnh đạo

tham quan các gian hàng tại Triển lãm

 

Đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn gắn với các hoạt động chính thức của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam với sự tham gia trực tiếp của nhiều lãnh đạo cấp cao trong nước, trong khu vực ASEAN và đại diện lãnh đạo quốc tế, gần 2.000 đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các đối tác là cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Diễn đàn còn có sự tham dự của khoảng trên 60 đại biểu quốc tế dự trực tiếp, và gần 50 đại biểu quốc tế tham gia trực tuyến tại 35 điểm cầu trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn cấp cao

Sự kiện này là hoạt động thiết thực của các đơn vị tổ chức gắn với việc triển khai các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như Nghị quyết số 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52, đồng thời thúc đẩy các chương trình kế hoạch hành động đã được xác định tại Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; qua đó, góp phần sớm đưa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp cao, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Quá trình đô thị hóa và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới. Ước tính có đến 55% dân số toàn cầu hiện đang sinh sống tại các đô thị và dự báo khoảng 70% dân số toàn cầu sẽ chọn đô thị làm nơi sinh sống vào năm 2050. Các đô thị tạo ra khoảng 80% GDP toàn cầu nhưng đồng thời cũng là tác nhân của 70% lượng cácbon điôxít (CO2) trên toàn thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra và làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của các đô thị.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu kết luận

Tại khu vực ASEAN, hơn một nửa dân số hiện đang sinh sống tại các đô thị và quá trình đô thị hóa của khu vực đang tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Đô thị hóa mang đến cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức từ việc tập trung dân cư ngày càng cao như tiêu thụ tài nguyên rất lớn, tác động tiêu cực đến môi trường và sự quá tải của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Các đồng chí chủ trì Diễn đàn cấp cao

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID19 vẫn đang diễn ra và tác động tiêu cực trên toàn cầu, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, nhất là đối với các quốc gia có biển dẫn đến yêu cầu phát triển đô thị thông minh bền vững là hết sức cần thiết. Câu hỏi lớn được đặt ra là, làm thế nào để quá trình đô thị hóa và quá trình chuyển đổi số giúp các quốc gia tận dụng được những cơ hội về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên, hạn chế những tác động tiêu cực tới môi trường và giảm tải các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Vì vậy, mục đích của Diễn đàn cấp cao, gắn sơ kết 1 năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển đô thị thông minh với các hoạt động trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, đồng chí dẫn chứng những số liệu tổng quan về đô thị hóa tại khu vực và trên thế giới và cho rằng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của các đô thị. Bên cạnh những cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, đô thị hoá và phát triển đô thị cũng đặt ra nhiều thách thức từ việc tập trung dân cư ngày càng cao, tiêu thụ tài nguyên rất lớn, tác động tiêu cực đến môi trường và sự quá tải của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh có những tác động tiêu cực trên toàn cầu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, nhất là đối với các quốc gia có biển thì yêu cầu phát triển đô thị thông minh bền vững là hết sức bức thiết.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, chủ đề được lựa chọn sẽ tập trung vào hai nhóm vấn đề chính là hướng tới giữ gìn và phát huy bản sắc cộng đồng của các đô thị trong quá trình phát triển đô thị thông minh và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. 

Đồng chí cho rằng, đây là diễn đàn mở để các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm quý báu trong quá trình phát triển đô thị thông minh; đồng thời, đây cũng dịp để các nhà lãnh đạo quốc gia và các đô thị ASEAN cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài ASEAN tìm thấy được những thông tin, những giải pháp, và những cơ hội hợp tác để phát triển đô thị thông minh hiệu quả. Đồng chí mong muốn các quốc gia và các bên liên quan sẽ cùng nhau trao đổi thật sâu sắc về kinh nghiệm, các mô hình thực tiễn tốt trong phát triển đô thị thông minh và thông qua Diễn đàn để lan tỏa các kết quả thu được trên phạm vi khu vực và thế giới. Đồng chí tin tưởng rằng, với cách tiếp cận bền vững và bao trùm trong quá trình phát triển đô thị thông minh, thông qua ASCN, các bên sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác năng động giữa các Thành phố thông minh ASEAN và với các đối tác quốc tế khác.

Ông Lim Jock Hoi, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phát biểu trực tuyến

Tham gia phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn cấp cao, Ông Lim Jock Hoi, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khuyến nghị: Cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để ASEAN có một nền tảng công nghệ mạnh mẽ cho các thành phố thông minh; thông qua công tác quản lý, hài hòa các quy định và thúc đẩy trao đổi dữ liệu trong nền kinh tế kỹ thuật số giữa các quốc gia thành viên ASEAN để giải quyết các thách thức đô thị và tạo ra các nguồn tăng trưởng mới; cần tăng cường chia sẻ các giải pháp thực tiễn hiệu quả để giúp giảm khoảng cách trong việc tiếp cận thông tin y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người nghèo thành thị, đầu tư vào đào tạo lại kỹ năng, nâng cao kỹ năng và học hỏi các kỹ năng mới cho lao động phi chính thức và những người làm việc trong các lĩnh vực có khả năng mất việc. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị cần hợp tác chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, khu vực công và tư nhân, thực hiện các phương pháp tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, tăng cường quan hệ đối tác thành phố thông minh trong và ngoài khu vực.

Tại Phiên báo cáo chính, đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trình bày báo cáo về Định hướng phát triển đô thị thông minh bền vững trong Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030. Đồng chí đã khái quát về vai trò, tầm quan trọng của khu vực đô thị, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị, đặc biệt trong xu thế phát triển và sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đô thị hoá và phát triển đô thị đã mang lại những thành tựu to lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có khu vực ASEAN; đồng chí cho rằng với định hướng thông minh trong quá trình xây dựng và phát triển các đô thị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động, cải thiện cuộc sống của người dân và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải lưu ý đến những nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng mức độ huỷ hoại môi trường, bất bình đẳng xã hội, sự thay đổi phương thức tương tác, lao động, văn hóa đô thị và những vấn đề phát sinh bất lợi trong việc đảm bảo an ninh phi truyền thống khác. Đồng chí Phạm Hồng Hà nhấn mạnh cần chú trọng giải quyết vấn đề tăng trưởng đô thị bền vững hướng đến mục tiêu lấy con người làm trọng tâm, giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, củng cố bản sắc, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đồng thời với bảo vệ được nguồn tài nguyên và các hệ sinh thái tự nhiên. Đánh giá về những cơ hội và thách thức trong phát triển đô thị thông minh tại nước ta hiện nay, đồng chí cho rằng, Việt Nam đã có bề dày tích lũy kinh nghiệm sau 35 năm đổi mới đất nước, Viêt Nam đã chủ động tiếp cận và định hướng phát triển đô thị thông minh từ khá sớm, bắt nhịp với các quốc gia trên thế giới; đã tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số; hạ tầng thông tin đã cơ bản được phủ sóng 4G; khả năng tiếp cận các dịch vụ về CNTT và tỷ lệ sử dụng các thiết bị di động ở mức khá cao so với thế giới. Để thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó xác định 07 quan điểm và nguyên tắc định hướng và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện những mục tiêu về phát triển đô thị thông minh của nước ta trong thời gian tới. Đồng chí cho rằng Việt Nam đang ở cấp độ đầu tiên trong 5 cấp độ phát triển của đô thị thông minh; vì thế Việt Nam cần mở rộng quan hệ hợp tác, tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, nhất là đối với mạng lưới đô thị thông minh ASEAN để thúc đẩy quá trình đô thị thông minh của Việt Nam, gắn kết với sự thịnh vượng chung của khu vực ASEAN. Đồng chí khuyến nghi, Trong giai đoạn hiện nay Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm về quy hoạch đô thị thông minh, quản lý đô thị thông minh, cung cấp các tiện ích thông minh và xây dựng cơ sở nền tảng và tăng cường tiềm lực thực hiện; cần xác định rõ bản chất của đô thị thông minh chính là sự liên kết, chia sẻ và tích hợp thông tin, phát triển theo chiều sâu, đổi mới cơ chế và thể chế. Đồng chí khẳng định, Bộ Xây dựng, với vai trò là bộ quản lý ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, với các tổ chức trong và ngoài nước liên quan để thúc đẩy mạnh quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam theo những chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại Phiên báo cáo chính, Ông Vivian Balarkrishnan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore đã có đã có bài phát biểu trực tuyến về "Phát triển quốc gia thông minh của chúng tôi: Kinh nghiệm của Singapore". Theo ông Vivian Balarkrishnan, tầm nhìn quốc gia thông minh của Singapore là xây dựng một nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ, qua đó cho phép sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực, tạo ra các hệ thống hiệu quả cho các doanh nghiệp và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân theo cách thức toàn diện và lấy công dân làm trung tâm. Ông nhấn mạnh ba nguyên tắc quan trọng trong phát triển thành phố thông minh, đó là: Cơ sở hạ tầng, tính toàn diện và khả năng tương tác. Với việc đại dịch Covid-19 làm thay đổi mạnh mẽ cách chúng ta sống và làm việc, ông đã sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong việc áp dụng các công cụ và giải pháp kỹ thuật số để hỗ trợ cuộc chiến chống lại đại dịch và giúp người dân nước này thích nghi với cuộc sống theo cách bình thường mới.

Phát biểu trực tuyến, bà Keren Dunn Kelley, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có bài trình bày về "Chương trình hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển đô thị thông minh". Bà khẳng định lại cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân với các quốc gia Châu Á để tiếp tục hợp tác cùng nhau trong các hoạt động hướng tới các thành phố thông minh, bền vững và phát triển; đề nghị các bên tăng cường nỗ lực để cùng nhau thông qua Quan hệ đối tác thành phố thông minh Hoa Kỳ - ASEAN, đặc biệt tại Việt Nam trong thời gian tới, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tổ chức ba sự kiện đối thoại giữa Hoa Kỳ - Đà Nẵng về Hệ thống giao thông thông minh, Hoa Kỳ - Quảng Nam về Chính phủ điện tử và Hoa Kỳ - Thành phố Hồ Chí Minh về Trung tâm điều hành thông minh và Hệ thống liên lạc khẩn cấp tích hợp. Trên cơ sở đánh giá về tác động của các sự kiện năm 2020 đến tăng trưởng kinh tế và các sáng kiến ​​quy hoạch thành phố thông minh, mức độ liên quan và tầm quan trọng ngày càng tăng của quan hệ đối tác; Bà Keren thông báo rằng Hoa Kỳ cam kết hợp tác lâu dài với các quốc gia thành viên ASEAN không chỉ về thành phố thông minh và rộng hơn nữa là công nhận vai trò trung tâm của ASEAN đối với Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, về mặt kinh tế sẽ gắn kết với những ưu tiên về cơ sở hạ tầng, năng lượng và hợp tác kỹ thuật số. Bà cho rằng, Hoa Kỳ có đội ngũ nhân viên đáng tin cậy ở tất cả mười quốc gia thành viên ASEAN và mong muốn tiếp tục trao đổi ý kiến về cách hỗ trợ tốt nhất cho các chiến lược thành phố thông minh của ASEAN, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực để kết nối ASEAN với các bên liên quan của Hoa Kỳ.

Bà Keren Dunn Kelley, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ phát biểu trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đã đồng chủ trì cùng các cơ quan tổ chức Diễn đàn Cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020. Thủ tướng nhấn mạnh: "Diễn đàn hôm nay là dịp quan trọng để chúng ta cùng trao đổi sâu sắc toàn diện về các kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong phát triển đô thị thông minh giữa các quốc gia, đô thị thành viên và thúc đẩy quan hệ đối tác ngoài khối".

Thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở rộng thêm không gian mới cho phát triển đô thị thông minh, không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên hiệu quả, mà còn có thể định hướng, dự báo được các vấn đề rủi ro, nguy cơ một cách chính xác hơn, nhanh chóng hơn, từ đó tăng khả năng thích ứng, tự phục hồi của xã hội và đô thị.

Thủ tướng cho rằng, Mạng lưới ASCN thực sự là không gian thuận lợi để các quốc gia ASEAN phát huy nội lực, mở rộng hợp tác với các đối tác ngoài khối để thúc đẩy quá trình đô thị hóa thông minh hiệu quả để hướng đến các mục tiêu nền kinh tế cạnh tranh, môi trường bền vững và chất lượng cuộc sống cao; hiện nay, đã có 3 thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tham gia vào mạng lưới này; Việt Nam xác định xây dựng đô thị thông minh là 1 trong 3 nhiệm vụ cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia CMCN 4.0, đồng thời ban hành chính sách phát triển Đô thị thông minh bền vững đến 2025 và tầm nhìn 2030.

Thủ tướng ghi nhận những thành công của Việt Nam trong tổ chức Hội nghị Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN thường niên lần thứ 3 vào tháng 7/2020 theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với kết quả đã thông qua các kế hoạch hành động hiện thực hóa đô thị thông minh, củng cố hợp tác với các đối tác trên tinh thần "một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng".

Quang cảnh Diễn đàn cấp cao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, phát triển đô thị thông minh, bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, mục tiêu nhân văn của đô thị thông minh là hướng đến cuộc sống hạnh phúc, sự phát triển toàn diện con người, bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị bền vững. Để đạt được những điều này, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm là, cần phát triển hạ tầng thông tin mạnh, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; phải dựa trên cơ sở cân nhắc cơ hội và rủi ro, thách thức gắn với nhu cầu và năng lực của địa phương, không thực hiện theo phong trào, cần làm từng bước, có chọn lọc, theo lộ trình; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, kinh nghiệm và phát triển những giá trị gia tăng do công nghệ, kỹ thuật mới đem lại, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng riêng của khối ASEAN và đặc thù của các quốc gia thành viên; cần chú trọng xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu thông minh phục vụ đưa ra các quyết định thông minh; thúc đẩy quy hoạch và các giải pháp quản lý đô thị thông minh; thu hút sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chiến lược khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết hài hòa các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và định hướng phát triển đô thị thông minh bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo thăm gian hàng của Viettel

Tại Diễn đàn này, Thủ tướng cũng mong muốn các thành viên ASEAN nâng cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, cùng chung tay thực hiện tốt 05 ưu tiên của năm ASEAN 2020 là củng cố môi trường hòa bình, kết nối thịnh vượng, phát triển cộng đồng và bản sắc ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế và đẩy mạnh năng lực thể chế ASEAN. Thủ tướng trân trọng cảm ơn các nhà Lãnh đạo cấp cao của các quốc gia thành viên, Ngài Tổng thư ký ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các nhà quản lý, đại diện các đô thị thành viên, các đối tác, chuyên gia và bạn bè quốc tế đã và đang tiếp tục đóng góp sáng kiến hợp tác, ý tưởng cho sự phát triển của Mạng lưới đô thị thông minh ASCN nói riêng và toàn ASEAN nói chung.

Với chủ đề "Tạo lập nền tảng cho đô thị thông minh thành công", phiên Toạ đàm cấp cao có sự tham gia trao đổi sôi nổi của 04 nhóm đại diện cho các doanh nghiệp, một số tổ chức quốc tế, lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Các đại biểu đã tập trung trao đổi về những xu thế lớn trong phát triển các đô thị thông minh trên thế giới; xác định tầm nhìn chung của các quốc gia ASEAN về phát triển đô thị thông minh hướng tới cộng đồng, có bản sắc và bền vững; chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia trong xây dựng và phát triển các đô thị thông minh (về quy hoạch, chiến lược, hạ tầng, huy động nguồn lực, nhân lực…); đưa ra các mô hình khu đô thị thông minh và các giải pháp công nghệ cho phát triển các đô thị thông minh; đồng thời đề xuất những kiến nghị nằm tháo gỡ các rào cản, vướng mắc do địa phương và doanh nghiệp trong triển khai xây dựng đô thị thông minh gắn với chính quyền số.

Các đồng chí lãnh đạo thăm gian hàng thành phố thông minh

Phát biểu bế mạc Diễn đàn cấp cao, đồng chí Phạm Hồng Hà cho rằng, những nội dung đã được đề cập, thảo luận trong Diễn đàn cấp cao và những hội thảo chuyên đề là hết sức thiết thực; các ý kiến đóng góp rất tâm huyết, nhiều ý tưởng có tầm nhìn với những luận cứ khoa học và thực tiễn cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển đô thị thông minh của Việt Nam nhanh, bền vững và hiệu quả.

Từ kết quả của Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh 2020 gắn với việc đẩy mạnh triển triển khai thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, với trách nhiệm là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị quyết 52, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến trao đổi tại phiên toàn thể và các hội thảo chuyên đề, trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, chắt lọc để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề trọng tâm cần xử lý để góp phần thúc đẩy phát triển các đô thị thông minh của Việt Nam, gắn kết với hệ thống đô thị thông minh của các nước ASEAN, góp phần thiết thực sớm đưa Nghị quyết 52 vào cuốc sống.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020 đã diễn ra hoạt động triển lãm về mô hình đô thị thông minh, các nền tảng, sản phẩm công nghệ cho xây dựng đô thị thông minh và 05 Hội thảo chuyên đề về Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hoá và phát triển đô thị; Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh; Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong triến trình chuyển đổi số quốc gia; Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị; Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hoá và phát triển đô thị./.

Trung tâm TTPT&DBKT