Nghiên cứu – Trao đổi

Về mô hình Đặc khu kinh tế: Sao phải lo nhiều thế?

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về mô hình Đặc khu kinh tế, PGS - TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng, cần hướng tiếp cận đột phá, bởi đặc khu phải thu hút được các nhà đầu tư hạng nhất, những công dân hạng nhất.

TS Lưu Bích Hồ: Việt Nam nói nhiều, chưa làm đã lo...

08:00 14/11/2017

Trong Diễn đàn khoa học “Tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2030 trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do VUSTA tổ chức, TS. Lưu Bích Hồ - Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã chia sẻ những vấn đề cốt lõi để xây dựng mô hình kinh tế mới.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu câu hỏi và câu trả lời liên quan đến Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

09:00 13/11/2017

Bà Vũ Thị Thu Hoa, địa chỉ email vuthithuhoa157@gmail.com hỏi: Năm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta thời gian tới gồm những gì?

Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

09:00 13/11/2017

Ông Trần Lê Vũ, địa chỉ email levu1804@yahoo.com hỏi: Mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta thời gian tới là như thế nào?

Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến Nghị quyết Số: 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

09:00 13/11/2017

Ông Nguyễn Anh Tú, địa chỉ email: tuclv12@gmail.com hỏi: Sáu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục hoàn thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gồm những gì?

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu: Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến Nghị quyết Số: 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

09:00 13/11/2017

Bà Trần Thị Thanh Nga, địa chỉ email: thanhnga198@yahoo.com.vn hỏi: Mục tiêu của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là gì?

TGĐ Vingroup nói về chuyện robot cướp việc làm của con người ở APEC: "Có một số sản phẩm chỉ có thể làm bằng tay, ví dụ như chiếc áo dài tôi đang mặc"

14:00 09/11/2017

Là 1 diễn giả tham gia phiên thảo luận này, bà Dương Thị Mai Hoa, Tổng giám đốc tập đoàn Vingroup cùng các diễn giả khác đã bàn về những tác động của công nghệ đến thị trường việc làm, trong bối cảnh nhiều người lo ngại robot và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cướp đi việc làm của con người.

Cơ hội đầu tư Việt Nam: 'Ngọc quý trên Vương miện'

08:00 06/11/2017

Đề cập đến cơ hội đầu tư ở Việt Nam, Tạp chí tài chính hàng đầu của Anh ThisisMoney dùng cách chơi chữ "Ngọc quý trên Vương miện".

Có thể được vay tới 120% giá trị tài sản thế chấp

14:00 23/10/2017

“Rất nhiều ngân hàng ở Việt Nam đang hoạt động như tiệm cầm đồ, cho vay chủ yếu dựa trên tài sản thế chấp"- chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu.

Làm gì để Bắc Trung bộ vượt sóng vươn lên?

09:00 20/10/2017

Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, vùng đất Bắc Trung bộ đủ tiềm năng, lợi thế để có thể trở thành vùng kinh tế trọng điểm của đất nước nhưng thực tế hiện nay chưa xứng tầm.

Hiển thị 1 - 10 of 344 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 35