Một số hình ảnh của Diễn đàn Phát huy vai trò của Doanh nghiệp trong nông thôn mới

Ngày 08/9/2016, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Phát huy vai trò của Doanh nghiệp trong nông thôn mới với chủ đề: "Phát triển Doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới". Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Diễn đàn

Ngày 08/9/2016, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Phát huy vai trò của Doanh nghiệp trong nông thôn mới với chủ đề: "Phát triển Doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới". Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Diễn đàn.

Dưới đây là một số hình ảnh của Diễn đàn:

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc diễn đàn.

 

Đoàn chủ tọa Diễn đàn

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Điễn đàn

 

Đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu ý kiến

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu tham luận

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tham luận

 

Đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận

 

Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành tham gia thảo luận

 

Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Mía đường Lam Sơn

 

Ông Vũ Đức Thắng, Phó TGĐ Công ty SGS tham gia thảo luận

 

Bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH tham gia ý kiến

 

Tặng quà cho các doanh nghiệp nông nghiệp

 

Quang cảnh Diễn đàn

Thành Trung