Phóng sự ảnh: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Sáng ngày 11-02-2016, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. BBT xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh nổi bật của buổi làm việc.

Sáng ngày 11-02-2016, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. BBT xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh nổi bật của buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình chào mừng Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Ban và

Lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương

 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Ban Kinh tế Trung ương

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư 

 

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

 

Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực

Ban Kinh tế Trung ương báo cáo tình hình công tác của Ban

 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng,

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chào mừng

 

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Kinh tế Trung ương,

Bô trưởng Bộ Công Thương

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan

 

Đồng chí Đặng Huy Đông, Phó Trưởng Ban Kiêm nhiệm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đồng chí Phạm Viết Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương 

 

Đồng chí Võ Văn Dũng, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Thưởng trực Ban Nội chính Trung ương

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương 

 

Trung tâm Thông tin kinh tế