Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10-4-2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự và chủ trì Hội thảo. Cùng ngày, đồng chí Trần Tuấn Anh đã đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu:

Ngày 10-4-2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự và chủ trì Hội thảo. Cùng ngày, đồng chí Trần Tuấn Anh đã đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu:

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu tại hội thảo

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội thảo

Bộ Khoa hoc và Công nghệ ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực.

Phiên thảo luận hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu quốc tế

Quang cảnh hội thảo

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo

tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm khu công nghệ phần mềm

của ĐHQGTPHCM

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm khu công nghệ phần mềm

của ĐHQGTPHCM

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm Viện tế bào gốc

Quang cảnh buổi làm việc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trung tâm TTPTDBKT