[PHÓNG SỰ ẢNH] Hội thảo “Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới"

Sáng ngày 25/8/2021, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới" Kinhtetrunguong.vn xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh nổi bật:

Sáng ngày 25/8/2021, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Quan điểm và định hướng quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong bối cảnh mới". Chủ trì Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Kinhtetrunguong.vn xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh nổi bật:

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo

 

 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW phát biểu kết luận Hội thảo

 

Đoàn chủ tọa Hội thảo

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tham luận

 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tham luận

 

PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng, Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

phát biểu tham luận

 

 

Đồng chí Cao Đức Phát, Nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu thảo luận

 

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chào mừng và giới thiệu đại biểu

 

PGS.TS. Trần Kim Chung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu, quản lý kinh tế Trung ương phát biểu thảo luận

 

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội phát biểu thảo luận

Quang cảnh Hội thảo