[PHÓNG SỰ ẢNH] Chương trình gặp mặt “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng”

Sáng ngày 30/9/2020, trong không khí Chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống, Ban Kinh tế Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình gặp mặt "Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng". Ban Biên tập trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu của Chương trình:

Sáng ngày 30/9/2020, trong không khí Chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống, Ban Kinh tế Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình gặp mặt "Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng".

Chương trình đặc biệt này được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son quan trọng trong chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; tri ân các hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động qua các thời kỳ; biểu dương những thành tựu đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vị thế trong giai đoạn hiện nay của Ban Kinh tế Trung ương. Chương trình cũng nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Ban trong giai đoạn mới.

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu của Chương trình:

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Chương trình

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu tại Chương trình

Tập thể cán bộ hưu trí của Ban chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Chương trình

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Chương trình

 

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Chương trình

Đồng chí Vũ Oanh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Chương trình

 

Đồng chí Phan Trường Giang, Bí thư Đoàn thanh niên Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Chương trình

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình

 

Các đồng chí Lãnh đạo Ban chụp ảnh lưu niệm với đại biểu quốc tế

Các đồng chí cựu cán bộ của Ban chụp ảnh lưu niệm với thế hệ hiện tại

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng của Chương trình

 

 

Trung tâm TTPTDBKT