“Phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế, xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Chiều ngày 16/11/2021, Phiên Hội thảo chuyên đề 7 trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 được tổ chức với chủ đề "Phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế, xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc

Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Bộ Quốc Phòng

phát biểu kết luận

 

Hội thảo chuyên đề này do các đồng chí đồng chủ trì: Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Bộ Quốc Phòng; Hoàng Thanh Nam, Phó vụ trưởng vụ Khoa học và công nghệ, bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Ban Chiến lược Viettel. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 50 đại biểu trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế cùng hơn 300 đại biểu trực tuyến là các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương và cộng đồng doanh nghiệp...

Đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước.

Đoàn chủ tọa hội thảo

Đồng chí Đỗ Ngọc An nêu bật vai trò của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới..

Ông Shigeyuki Sakaki, Chuyên gia cấp cao, Ngân hàng thế giới phát biểu tham luận

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số làm tiền đề để thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.  Việc xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế số của nước ta đã được hình thành, phát triển, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; công nghệ số được áp dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Andrew Jeffries - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam phát biểu tham luận

Đồng chí Đỗ Ngọc An chia sẻ, thực tế, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở nước ta những năm qua có những phát triển mới, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng lớn và đa dạng. Ngoài nguồn lực của Nhà nước, đã và đang mở rộng sự tham gia của toàn xã hội. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Việt Nam khá hiện đại, phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hạ tầng số với thành phần cốt lõi là hạ tầng viễn thông băng rộng kết nối đến từng gia đình, từng cá nhân, hạ tầng điện toán đám mây, nền tảng định danh và xác thực số đang được thúc đẩy phát triển, đầu tư trước để đi cùng nhịp với các nước trên thế giới về ứng dụng công nghệ mới.

Ông Phạm Anh Đức, Chuyên gia tư vấn của Viettel phát biểu tham luận

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra, hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta vẫn còn không ít những tồn tại thể hiện ở một số điểm như: hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin còn chậm về tốc độ, chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển Internet vạn vật, thành phố thông minh, phương tiện tự động, sản xuất thông minh…; việc tiếp cận dịch vụ băng rộng ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế; hạ tầng vật lý chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng các phương thức quản lý thông minh; hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia còn chậm được triển khai; cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia tạo nền tảng cho kinh tế số còn phân tán, thiếu, chưa được chuẩn hóa và đồng bộ; hạ tầng thanh toán số chưa đồng bộ, chưa tận dụng được các hạ tầng chung, độ phủ chưa lớn; hạ tầng điện phục vụ cho hạ tầng viễn thông còn có những điểm chưa đáp ứng được yêu cầu. Quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức ...

Ông Đinh Trọng Du, Chuyên gia kỹ thuật cao cấp của Samsung phát biểu tham luận

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam còn nhiều bất cập, chất lượng quy hoạch còn thấp, thiếu tính đồng bộ, kết nối và tầm nhìn dài hạn, thường xuyên phải điều chỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều bất cập; quản lý thực hiện quy hoạch còn yếu, hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, một số quy định chưa phù hợp.

Đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, những yếu kém về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong những năm qua là một trong những cản trở lớn đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đòi hỏi phải tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; nhất là phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, nền tảng số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Ông Phan Hồng Tâm, Giám đốc hạ tầng, FPT Smart Cloud phát biểu tham luận

Đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, diễn giả có nhiều ý kiến, hiến kế, đề xuất cách tiếp cận mới để phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế, xã hội; những chính sách trọng tâm, cũng như khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới.

Hội thảo đã nghe 5 Báo cáo chính từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài nước trao đổi, làm rõ các vấn đề về phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế, xã hội nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng; chuyển đổi số để hoàn thiện thể chế nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội cả nước bảo đảm tính đồng bộ, kết nối trong nội bộ ngành, liên ngành, liên vùng trên phạm vi cả nước; sử dụng nền tảng số để phát triển bền vững, xây dựng hạ tầng kỹ thuật số đảm bảo an toàn, an minh mạng để ứng dụng nhiều hơn nữa các nền tảng công nghệ số. Các đại biểu thảo luận bàn tròn sâu hơn về những thách thức để phát triển hạ tầng số an toàn, tin cậy, tạo niềm tin cho xã hội khi tham gia vào các hoạt động trên không gian mạng, từ đó xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Quang cảnh hội thảo chuyên đề 7

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng tập trung phân tích, chia sẻ chuyên sâu xoay quanh những vấn đề về thúc đẩy phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hạ tầng cho phát triển bền vững - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam; Ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực phục hồi sau đại dịch trong dài hạn; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật số phục vụ quá trình CNH, HĐH đất nước cũng như những vấn đề liên quan tới đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hạ tầng số; Dẫn đầu chuyển đổi số ưu việt.

Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng. Bộ Quốc Phòng cảm ơn các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp đã đóng góp những ý kiến sâu sắc, có tính chuyên môn cao. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ các hạ tầng quan trọng cần tập trung đầu tư và thúc đẩy ứng dụng. Các đại biểu cũng đã nếu ý kiến thảo luận về: Các chính sách ưu tiên cho hạ tầng khó phát triển; kêu gọi tư nhân vào đầu tư cũng như muốn chuyển đổi số nhanh trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực thì nên sử dụng hạ tầng dưới dạng dịch vụ. Sau hội thảo, các nội dung ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các chuyên gia và các nhà khoa học sẽ được tập hợp và báo cáo với Thủ tướng và các Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tại phiên toàn thể; đồng thời sẽ được Tổ biên tập Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2022./.

 

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế