"Phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng ngày 18/11/2021, Phiên Hội thảo chuyên đề 10 trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 được tổ chức với chủ đề "Phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 50 đại biểu trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế cùng hơn 300 đại biểu trực tuyến là các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 và trong Nghị quyết này Việt Nam cũng đã xác định ngành ngân hàng tài chính là một trong ngành ưu tiên, ngành trọng tâm và tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời cũng xác định là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4 là phát triển kinh tế số.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Đống chí cho rằng, để xây dựng và phát triển kinh tế số, một trong những ngành đóng vai trò rất quan trọng là ngành ngân hàng, được coi là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân và cũng được xác định là ngành tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số. Trên cơ sở Nghị quyết 52-NQ/TW và Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 810 ngày 11/5/2021 về kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong Kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước cũng xác định một trong những mục tiêu tổng quát là phát triển ngân hàng số, ngân hàng thông minh.

Đoàn chủ tọa Hội thảo

Đồng chí cho biết, quá trình triển khai Nghị quyết 52-NQ/TW trong hơn hai năm qua, ngành ngân hàng đã thu được nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số với sự tham gia của cộng đồng các ngân hàng, cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển đổi số. Tuy nhiên thực tiễn đặt ra, để thúc đẩy chuyển đổi số đạt được mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 52-NQ/TW cũng như trong Kế hoạch 810 đặt ra nhiều vấn đề hoàn thiện thể chế, chính sách cần tiếp tục được hoàn thiện, không chỉ tập trung hoàn thiện trong lĩnh vực thanh toán như thời gian vừa qua mà còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện chính sách cho các ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số cũng như tạo ra môi trường vừa cạnh tranh, đồng thời cũng hợp tác cùng phát triển.

Ông Phạm Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tham luận

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cảnh đại dịch Covid-19 đặt ra những thách thức đòi hỏi cần có sự chuyển đổi để bắt kịp và thích ứng với bối cảnh mới. Tại Nghị quyết 52/NQ-TW của Bộ Chính trị và Quyết định 749/QĐ-TTg của TTgCP phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng được xác định là lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, cần ưu tiên chuyển đổi số trước.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực như: Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng; đồng thời rà soát, ban hành quy định pháp lý đáp ứng mô hình ngân hàng số, các dịch vụ ngân hàng số, hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, bảo vệ dữ liệu, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn trong lĩnh vực thanh toán, an ninh, an toàn; các thành tựu CMCN 4.0 đã được ứng dụng mạnh mẽ và rộng rãi vào các dịch vụ ngân hàng cốt, thanh toán trên thiết bị di động tăng trưởng mạnh hàng năm (90% về số lượng và 150% về giá trị); nhiều ngân hàng có trên 90% giao dịch trên kênh số; ngân hàng Việt Nam được đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực; hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập với việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với hầu hết các dịch vụ số khác trong nền kinh tế mang lại các trải nghiệm liền mạch trên mọi lĩnh vực và tiện ích cho người dùng dịch vụ trên không gian số;..

Phó Thống đốc cũng chia sẻ, trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Chuyển đổi nhận thức; chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho hoạt động chuyển đổi số; Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi quá trình chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, kết nối, chia sẻ dữ liệu ngân hàng với dữ liệu ngành, lĩnh vực khác; phát triển các mô hình ngân hàng số, ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 để cung ứng sản phẩm, dịch vụ an toàn tiện lợi với chi phí thấp; đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Tại Hội thảo, các đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý đã tập trung thảo luận và làm rõ những nội dung về bối cảnh phát triển ngân hàng thông minh trên thế giới và trong khu vực; sự cần thiết chuyển đổi sang mô hình ngân hàng thông minh; các chiến lược và giải pháp toàn diện thúc đẩy phát triển ngân hàng thông minh và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin cho ngân hàng thông minh... để từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị về phát triển ngân hàng thông minh trong quá trình thực hiện CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau Hội thảo, Tổ biên tập Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để phục vụ xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2022. Hội thảo cũng góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về "Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"./.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế