Thông tin chuyên đề

Bài 1: Kéo dài giấc mơ hiện đại hóa

Những gì thế giới nhìn nhận về tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật ở Việt Nam chẳng dễ chịu gì cho các nhà hoạch định chính sách công nghiệp hóa.

Tọa đàm: Xây dựng và kết nối bền vững với khách hàng trong chiến lược phát triển ngân hàng số

14:00 18/11/2021

Chiều ngày 18-11-2021, Ban Kính tế Trung ương phối hợp với Hiệp hội ngân hang Việt Nam tổ chức tọa đàm: Xây dựng và kết nối bền vững với khách hang trong chiến lược phát triển ngân hang số. chủ trì tọa đàm có các đồng chí: TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Tọa đàm được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, có sự tham gia của các lãnh đạo ngân hang, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Hội nghị Góp ý báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020”

09:00 18/11/2021

Nằm trong Chương trình xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37- NQ/TW, vừa qua tại thành phố Lào Cai, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW đã tổ chức Hội nghị “Góp ý báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW chủ trì Hội nghị.

"Phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

08:00 18/11/2021

Sáng ngày 18/11/2021, Phiên Hội thảo chuyên đề 10 trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 được tổ chức với chủ đề “Phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 50 đại biểu trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế cùng hơn 300 đại biểu trực tuyến là các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

“Chuyển đổi số nông nghiệp - nông thôn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

07:00 17/11/2021

Chiều ngày 17/11/2021, Phiên Hội thảo chuyên đề 9 trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số nông nghiệp – nông thôn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

“Chuyển đổi lao động và phát triển nguồn nhân lực số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

02:00 17/11/2021

Sáng ngày 17/11/2021, Phiên Hội thảo chuyên đề 8 trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi lao động và phát triển nguồn nhân lực số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

04:00 14/11/2021

Sáng ngày 14/11/2021, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW nhằm mục đích làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm của Quảng Ninh trong quản lý, sử dụng đất đai của Tỉnh phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW.

“Phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế, xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

07:00 16/11/2021

Chiều ngày 16/11/2021, Phiên Hội thảo chuyên đề 7 trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 được tổ chức với chủ đề “Phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế, xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 11/2021 của World Bank

02:00 16/11/2021

Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 11/2021 của World Bank

Hội nghị Góp ý khu vực miền Bắc về Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI

09:00 14/11/2021

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, ngày 14/11/2021, tại Quảng Ninh, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Góp ý khu vực miền Bắc về Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hội thảo “Định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

14:00 12/11/2021

Chiều 12/11 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hội thảo do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW; đồng chí Cao Đức Phát, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW; đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng chủ trì Hội thảo.

Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

07:00 12/11/2021

Ngày 9/11, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề: Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo thu hút 50 đại biểu tới dự tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), 300 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia trực tuyến tại các điểm cầu.

“Xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

01:00 12/11/2021

Tiếp tục khuôn khổ Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ngày 11/11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì tổ chức Hội thảo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến chuyên đề số 6.

“Phát triển các mô hình kinh doanh mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

07:00 11/11/2021

Ngày 11/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Phát triển các mô hình kinh doanh mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một trong 10 Hội thảo chuyên đề thuộc khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba - Industry Summit 4.0 với chủ đề “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số” - một sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ, ngành có liên quan chủ trì chuyên môn phối hợp tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề này. Đến dự Hội thảo còn có sự tham gia của khoảng 50 đại biểu trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế cùng hơn 300 đại biểu trực tuyến là các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương và cộng đồng doanh nghiệp...

“Phát triển năng lượng xanh và các năng lượng mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

07:00 10/11/2021

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0, đã diễn ra Hội thảo chuyên đề số 4 với chủ đề “Phát triển năng lượng xanh và các năng lượng mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội năng lượng Việt Nam đồng tổ chức vào chiều ngày 10/11/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội. Chủ trì Hội thảo có TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS. Dương Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương; Ông Nguyễn Văn Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam; PGS. TS Phạm Hoàng Lương, Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ quốc tế Việt Nam - Nhật Bản, Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

02:00 10/11/2021

Sáng ngày 10/11/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế đã diễn ra Hội thảo chuyên đề số 3 trong chuỗi sự kiện thuộc Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây Dựng tổ chức.

“Phát triển sản xuất thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

06:00 09/11/2021

Chiều ngày 9/11/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế đã diễn ra Hội thảo chuyên đề số 2 trong chuỗi sự kiện thuộc Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Phát triển sản xuất thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Hội tự động hóa Việt Nam đồng tổ chức.

Hội thảo Chuyên đề 1 với chủ đề “Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” – Industry 4.0 Summit 2021

05:00 09/11/2021

Sáng ngày 9-11-2021, Hội thảo Chuyên đề 1 với chủ đề “Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã mở đầu cho chuỗi sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2021.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW làm việc tại tỉnh Yên Bái

07:00 08/11/2021

Nằm trong chương trình làm việc và khảo sát tại các địa phương, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW (ngày 1/4/2004) của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với tỉnh ủy Yên Bái.

Tiếp tục cải cách chế độ sở hữu về đất đai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai

01:00 01/11/2021

Ở Việt Nam, quá trình cải cách kinh tế thị trường hơn 30 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xác lập và bảo vệ quyền tài sản, trước hết đối với các tài sản thuộc sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều loại tài sản chưa có quyền tài sản rõ ràng, đặc biệt là các nhóm tài sản liên quan đến đất đai, tài nguyên, các công trình công cộng ở địa phương do chính quyền địa phương khai thác, quản lý, sử dụng. Đây là những tài sản công có nguồn gốc “sở hữu toàn dân”, giá trị lớn và ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế và xã hội. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích lịch sử xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai tại Việt nam và đưa ra một số khuyến nghị cải cách.