Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XII, năm 2017

Ngày 30-11-2017, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XII, năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XII, năm 2017 là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn dành trao tặng cho những thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và tham gia xây dựng nông thôn mới. Giải thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh nhằm cổ vũ, động viên tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tổng kết và tuyên truyền các mô hình, các điển hình thanh niên tiên tiến thành những hạt nhân nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng. Trong những thành công của hơn 30 năm đổi mới, có vai trò rất to lớn của hơn 16 triệu thanh niên nông thôn. Đây là lực lượng đông đảo, xung kích trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng các gương mặt thanh niên nông thôn tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Bình bày tỏ vui mừng khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp, trang trại, mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế hoạt động trong nông nghiệp, nông thôn có quy mô lớn do các đoàn viên, thanh niên quản lý. 86 Nhà nông trẻ xuất sắc được trao giải là những bông hoa đẹp nhất trong số hàng triệu thanh niên tiêu biểu đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao nhiều đoàn viên, thanh niên các dân tộc thiểu số ở địa bàn còn hết sức khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những triệu phú trẻ. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên, thanh niên đã có những sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian lao động… đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của đất nước. Đồng thời đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng từ niềm tự hào, vinh dự của mỗi bạn trẻ được nhận giải thưởng sẽ được lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên ở mỗi địa phương, đơn vị, sẽ tiếp tục là động lực góp phần làm cho Giải thưởng Lương Định Của ngày càng có uy tín sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ ở khu vực nông thôn, miền núi, từ đó nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của nước nhà, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các cấp bộ Đoàn trong cả nước cần thường xuyên tổ chức các hoạt động với phương châm Đoàn vừa là người bạn đồng hành với thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa là người tổ chức, phát huy thanh niên xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động: (i) tổ chức động viên thanh niên thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao; (ii) khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp; mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên; nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với đội ngũ đoàn viên, thanh niên; (iii) tổ chức Đoàn phối hợp với các ngành hỗ trợ các mô hình kinh tế của thanh niên nông thôn tham gia liên kết của "Bốn nhà"; hỗ trợ thanh niên nông thôn tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; trang bị cho thanh niên, những kiến thức, mô hình sản xuất nông nghiệp mới, hiện đại, góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập toàn diện với thế giới; (iv) tổ chức Đoàn tiếp tục phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tài năng trẻ, các gương thanh niên nông thôn tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, mô hình thanh niên vượt khó, vươn lên làm giàu cho gia đình, cộng đồng và xã hội để tuyên tuyền nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình bấm nút khai trương App mobi "Thanh niên với nông nghiệp".

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền, cần quan tâm hơn nữa đến thanh niên và công tác thanh niên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ cả nước và tổ chức Đoàn nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng, cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XII, năm 2017 cho 86 gương thanh niên nông thôn tiêu biểu.

Phòng Truyền thông