[Smart Industry World 2017] - Hội thảo Chuyên đề “Thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trong kỷ nguyên số”

Ngày 05-12-2017 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG và một số bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trong kỷ nguyên số". Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện "Hội thảo và triển lãm quốc tế về phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017" với sự chủ trì của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội, ngân hàng, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, y tế trong và ngoài nước, các chuyên gia quốc tế, các nhà khoa học cùng đông đảo các cơ quan báo chí. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều báo cáo tham luận của các chuyên gia, đại diện các tập đoàn trong nước và quốc tế đã góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung theo chủ đề Hội thảo.

Trong bối cảnh các thành tựu khoa học công nghệ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới có những tác động sâu sắc đến phương thức sản xuất và tiêu dùng thì đòi hỏi lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng phải có những thay đổi mang tính đột phá, cách mạng. Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất và cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế, đến năm 2020 phấn đấu tỷ trọng dịch vụ trong GDP khoảng 45%. Để nắm bắt được những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thì Việt Nam cần phải nhanh chóng có định hướng tiếp cận, chương trình hành động cụ thể rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực nhất là đối với các ngành, lĩnh vực đang chịu tác động rõ nét như ngân hàng - tài chính, y tế, giáo dục, thương mại điện tử, du lịch, giao thông vận tải…

Với quy mô dân số hiện đứng thứ 13 thế giới và dự báo sẽ đạt 100 triệu người vào năm 2025 với cơ cấu dân số vàng, thu nhập bình quân năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet năm 2017 theo một nghiên cứu là 55% cao hơn mức bình quân 44% trên thế giới, Việt Nam được đánh giá vừa là thị trường nhiều tiềm năng, vừa có nguồn nhân lực dồi dào, dư địa phát triển còn rất lớn đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Để nắm bắt những cơ hội, hiện thực hóa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong thực tế Việt Nam, Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trong kỷ nguyên số" tập trung vào một số nội dung chính:

 (1) Phân tích làm rõ các điều kiện để phát triển các ngành thương mại, dịch vụ trong kỷ nguyên số tại Việt Nam. Tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và thách thức trong phát triển ngành thương mại dịch vụ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

GS.TS Phạm Minh Thông, Phó GĐ Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tham luận

(2) Đánh giá cụ thể việc ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Việt Nam, đặc biệt là một số lĩnh vực sớm chịu tác động như ngân hàng - tài chính, y tế, giáo dục, thương mại điện tử, du lịch, giao thông vận tải… Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai trên thực tế, khả năng thích ứng với những thay đổi mang tính bước ngoặt trong hoạt động của ngành, đơn vị.

(3) Đề xuất các giải pháp trong từng lĩnh vực để có thể nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hiện thực hóa trong vận dụng vào điều kiện Việt Nam. Cơ chế, chính sách để phát triển các ngành thương mại dịch vụ trong kỷ nguyên số và những kinh nghiệm quốc tế mà Việt Nam có thể tham khảo, vận dụng.

Các đại biểu tham gia thảo luận

Hội thảo "Thúc đẩy phát triển ngành thương mại dịch vụ trong kỷ nguyên số" thời điểm này thực sự có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển một bước từ nhận thức sang hành động trên thực tế của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đồng thời góp phần vào cơ sở thông tin phục vụ công tác hoạch định chủ trương, xây dựng thể chế chính sách nhằm phát triển nhanh ngành thương mại dịch vụ theo hướng hiện đại của đất nước trong thời gian tới./.

Phòng Truyền thông