Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế

Sáng 8/2, Ban Cán sự đảng Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban cán sự Đảng năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và gợi ý kiểm điểm của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn công tác có đồng chí Hà Ban, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn và các đồng chí thành viên từ Ban tổ chức Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Chủ trì Hội nghị về phía Bộ Y tế có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí Thứ trưởng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Văn phòng Ban cán sự Đảng.

Thực hiện hướng dẫn số 27-HD/BCTTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm và công văn số 5596/-CV/VPTW ngày 22/12/2017 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về việc gợi ý kiểm điểm năm 2017 đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế,  Ban cán sự Đảng Bộ Y tế đã nghiêm túc xây dựng báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo giải trình làm rõ những vấn đề Ban Bí thư gợi ý. Từng đồng chí uỷ viên Ban cán sự tự kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và đề xuất phương hướng khắc phục, phát biểu quan điểm và kiểm điểm làm rõ về các nội dung theo gợi ý kiểm điểm của Ban Bí thư.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng quán triệt việc kiểm điểm cần thực hiện một cách nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương, coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để tăng cường đoàn kết và thống nhất nội bộ, giúp tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Cán sự đảng sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, làm cho công việc cho tốt hơn, phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đặc biệt là để Bộ Y tế triển khai tốt Nghị quyết số 20 và 21 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong trong tình hình mới. Việc kiểm điểm phải phát huy dân chủ, thẳng thắn, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục; từng đồng chí cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thẳng thắn trong thảo luận, đóng góp ý kiến. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chức trách của từng đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu, qua Hội nghị này, từng thành viên Ban Cán sự đảng Bộ Y tế cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến gợi ý kiểm điểm năm 2017 của Ban Bí thư, coi đây là bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Chương trình Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, sau phần kiểm điểm của tập thể Ban cán sự Đảng là kiểm điểm cá nhân từng đồng chí uỷ viên Ban cán sự Đảng.

Phòng Truyền thông