Họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 23-03-2018, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4". Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Dự họp có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ, môi trường của Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho biết, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Đề án về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, điều đó cho thấy Bộ Chính trị đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc cách mạng này đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nếu chúng ta không bắt kịp cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì Việt Nam sẽ mất đi những lợi thế và ngày càng bị tụt hậu với các nước trên thế giới. Đồng chí mong muốn các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia đóng góp ý kiến, tài liệu để góp phấn xây dựng Đề án.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ, Môi trường của Quốc hội tham gia ý kiến

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận về các vấn đề của Đề án với mục tiêu là trình Bộ Chính trị Ban hành Nghị quyết về chủ trương, định hướng xây dựng chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, trình bày về các vấn đề liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là những đột phá về chủ trương, chính sách.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội

tham gia ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao Ban chỉ đạo và tổ biên tập đã tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến sâu sắc. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo chất lượng, tiếp tục đóng góp ý kiến để Tổ Biên tập tiếp thu, xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch, triển khai xây dựng Đề án, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc

 

P. Truyền thông