Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chiều ngày 23-03-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương liên quan và Thành uỷ Hải Phòng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu ý kiến

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị công tác tổng kết cần bám sát các nội dung Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khóa IX. Đồng chí nhấn mạnh, Hải Phòng đã nỗ lực để phát triển vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc nói riêng và cả nước. Trong bối cảnh và yêu cầu phát triển mới, cần thiết có những cơ chế, chính sách cho Hải Phòng phát triển đột phá trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch xây dựng Đề án, Đề cương Đề án và phân công Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã báo cáo khái quát những thành tựu của Hải Phòng trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều cơ chế, chính sách được ban hành đã có tác động tích cực, tạo điều kiện để Hải Phòng hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết 32. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn, để việc tổng kết đạt hiệu quả và đúng tiến độ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các ban, bộ ngành, nhất là trong việc tập hợp số liệu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho biết, Thành phố đã thành lập Tổ công tác và mong các cơ quan trung ương hỗ trợ để thành phố hoàn thành việc phối hợp tổng kết Nghị quyết.

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam tham gia ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tham gia phối hợp xây dựng Đề án Tổng kết nghị quyết; đề nghị các ban, bộ ngành trung ương tích cực phối hợp, hỗ trợ để việc tổng kết Nghị quyết đạt được kết quả cao nhất.

Quang cảnh buổi làm việc

 

P. Truyền thông