Hội nghị Ban Chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng ngày 14-05-2018, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra phiên họp Ban Chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các bộ: Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Kiếm toán Nhà nước; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp; Bộ giao thông Vận tải; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Các đồng chí Phó Trưởng Ban: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban; cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đại diện các Ban, bộ ngành Trung ương; các đồng chí thư ký, trợ lý Trưởng Ban, đại diện các vụ, đơn vị của Ban.

Đồng chí Cao Đức Phát tham gia ý kiến

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, khâu kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết có vai trò rất quan trọng. Sau khi ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, yêu cầu đặt ra đối với các cấp, ngành phải quyết tâm tổ chức thực hiện những nội dung, mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Vì vậy, để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, ngày 2/4/2018, Ban Kinh tế Trung ương đã ra Quyết định số 673-QĐ/BKTTW Thành lập Ban Chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, gồm 22 đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đều nhất trí cho rằng, công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng là thực sự cần thiết và quan trọng, vì vậy, các thành viên đã sôi nổi thảo luận, cho ý kiến về để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Các ý kiến tập trung vào cách thức thực hiện nhiệm vụ đối với từng bộ, ngành, nêu ra những vấn đề trong chỉ đạo và thực hiện trong điều kiện của mỗi lĩnh vực. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ cũng nêu ra những điểm đặc thù của ngành trong giám sát thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh, 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 rất quan trọng, vì vậy đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo vào cuộc quyết liệt, thường xuyên có báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết cho Trưởng Ban Chỉ đạo, trên cơ sở đó có những đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời xử lý, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

 Cũng trong buổi sáng cùng ngày dã diễn ra phiên họp Tổ Biên tập, Đoàn Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

P. Truyền thông