Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác của Ban Cán sự Đảng Chính Phủ và Ban Kinh tế Trung ương

Sáng ngày 02/06/2018, tại Văn phòng Chính phủ đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Chính Phủ và Ban Kinh tế Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và các thành viên Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương; Đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng Trung ương; Bí thư Ban Cán sự Đảng một số bộ thuộc khối kinh tế tổng hợp; đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng Trung ương; Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

 

Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của hai cơ quan với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Quy chế cũng tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ lẫn nhau để mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu tại buổi lễ

Phó Trưởng Ban Thường trực Cao Đức Phát đọc báo cáo quá trình xây dựng Quy chế

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày Dự thảo Quy chế

 

Hai cơ quan thực hiện ký kết

 

Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc xây dựng quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa Quyết định 198-QĐ/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan về đường lối, chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức Lễ ký của hai cơ quan. Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh thế giới biến động không ngừng, cuộc cách mạng 4.0 diễn ra trên quy mô toàn cầu mà nước ta không thể đứng ngoài, hai cơ quan cần làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nâng cao chất lượng công tác để chỉ đạo, quyết liệt đồng bộ kịp thời, nâng cao tính hiệu quả trong nghiên cứu. Đặc biệt trong sự biến đổi nhanh của thế giới chúng ta cần chủ động hơn trong công tác tham mưu đề xuất cho lãnh đạo đảng nhà nước để chỉ đạo kịp thời các vấn đề của dất nước, đây là một việc đòi hỏi rất lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú cũng đánh giá cao sự chủ động phối hợp của Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ, và đề nghị các cơ quan liên quan và Ban Kinh tế Trung ương cần thực hiện tốt quy chế, cần thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin để kịp thời chủ động nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Thủ tướng nhấn mạnh, phối hợp công tác cần quyết tâm đề ra những biện pháp cụ thể, quyết liệt sáng tạo, cải cách đổi mới hình thức phong phú.

 

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Cán sự Đảng Chính phủ

Thay mặt Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với phát biểu của đồng chí Thủ tướng Chính phủ tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương; Cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp của tập thể Ban cán sự đảng Chính phủ, các thành viên Chính phủ và cá nhân đồng chí Thủ tướng đối với các hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian qua. Đồng chí chúc mừng Chính phủ với những thành tựu trong thời gian vừa qua và cho rằng, trong bối cảnh có nhiều vấn đề đang phát sinh trên thế giới, việc Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, chứng tỏ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, chúng ta đều có một mục tiêu là phục vụ cho Đảng, cho lợi ích của nhân dân, vì vậy, thời gian qua sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan đã rất hiệu quả, sau khi có Quy chế, hai cơ quan sẽ tập trung làm tốt công tác phối hợp trong trao đổi, chia sẻ thông tin; trong công tác nghiên cứu, thẩm định và đề xuất các chủ trương, chính sách lớn để tạo sự đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Một số nội dung trong Quy chế phối hợp công tác của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương:

- Phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đường lối, chủ trương về kinh tế - xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng các đề án, dự án lớn về kinh tế - xã hội theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Phối hợp trong thẩm định các đề án, dự án lớn về kinh tế - xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Phối hợp trong lãnh đạo công tác xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội;

- Phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về kinh tế - xã hội;

- Phối hợp trong phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội./.

      

P. Truyền thông