Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp và làm việc với ông Børge Brende - Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ngày 27 tháng 6 tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với ông Børge Brende - Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chào mừng Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò của Diễn đàn kinh tế thế giới, nhất là trong việc nghiên cứu, đề xuất các vấn đề có liên quan đến Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng chí cũng cảm ơn Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới đã phối hợp, cử chuyên gia tham gia Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 do Chính phủ Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 7 tới. Đồng thời, đề nghị Diễn đàn kinh tế thế giới tiếp tục hỗ trợ, giúp Việt Nam trong xây dựng các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình trao đổi với Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới Børge Brende

Ngài Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới đã phát biểu đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh về tầm quan trọng sớm có các chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới./.

Quang cảnh buổi làm việc

P. Truyền thông