Lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chiều ngày 26/11/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đây là hoạt động nằm trong sự kiện Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cùng đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Buổi lễ có sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các tổ chức và cá nhân được khen thưởng do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26-NQ/TW) là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân nhân dân đồng tình và hưởng ứng. Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thự hiện nghiêm túc đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu làm lễ chào cờ

 

Thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết là rất trân trọng và đáng tự hào, góp phần rất quan trọng duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp công sức, trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp, người lao động trực tiếp và nông dân tiêu biểu trong cả nước xứng đáng được tôn vinh, khen thưởng.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

báo cáo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã giao Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Trung ương 7 khóa X vào cuối tháng 11/2018; Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện những kết quả, thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đề ra những định hướng để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen cho các tập thể

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm các tập thể

Đồng chí cho rằng, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, cạnh tranh thương mại đang diễn ra gay gắt, nhưng được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước bằng nhiều cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, là trụ đỡ duy trì sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

trao bằng khen cho các chi bộ

 

Thủ tướng cho biết, Hệ thống chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn được tiếp tục đổi mới phù hợp và hiệu quả hơn, cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu; kết quả nhiều chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó có sự đóng góp tích cực của bà con nông dân cả nước, của các hợp tác xã, các doanh nghiệp. Các hợp tác xã được tổ chức lại và thành lập mới, hiện có trên 13.000 hợp tác xã nông nghiệp cùng với trên 35.000 trang trại...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

chụp ảnh cùng các chi bộ xuất sắc

Năng suất lao động nông nghiệp tăng nhanh, năm 2017 đạt 35,5 triệu đồng/lao động, tăng 9,93 triệu đồng so với năm 2012; góp phần tăng thu nhập hộ gia đình nông thôn từ 75,8 triệu đồng năm 2012 lên gần 130 triệu đồng năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm bình quân 1,5%/năm. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến hết năm 2017 đạt 34,4%, dự kiến cuối năm 2018 đạt trên 40% và năm 2019 sẽ cơ bản đạt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn (về đích sớm hơn 1 năm).

Đồng chí Thào Xuân Sùng trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

Tỷ lệ che phủ rừng năm 2017 đạt 41,45%, ước hết năm 2018 sẽ đạt 41,65%.Ngành Nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò, vị thế quan trọng trong phát triển nền kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, dự kiến năm 2018 tốc độ tăng GDP đạt khoảng 3,5 - 3,6%%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 40 tỷ USD. Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được quan tâm và tăng lên, nếu tính tất cả các doanh nghiệp tham gia trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp thì đến tháng 9 năm 2018, cả nước có trên 49.600 doanh nghiệp, chiếm 8% tổng doanh nghiệp cả nước, trong đó có trên 8.600 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Cao Đức Phát và đồng chí Nguyễn Xuân Cường trao bằng khen cho các doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X là rất trân trọng và đáng tự hào, góp phần rất quan trọng duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương sự đóng góp công sức, trí tuệ của các tập thể, các doanh nghiệp, người lao động trực tiếp và nông dân tiêu biểu trong cả nước, xứng đáng được tôn vinh, khen thưởng.

Bà Bay Thị Súng, thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

đại diện cá nhân phát biểu 

Đồng chí bày tỏ niềm tin rằng, các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được khen thưởng sẽ tiếp tục phát huy tốt thành tích đã đạt được, có đóng góp lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế, xã hội đất nước, trực tiếp là phát triển nông nghiệp, phát huy nông dân, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các giải pháp về liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, cho doanh nghiệp, cho đất nước, góp phần thực hiện về đích sớm nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.Thủ tướng cũng mong muốn các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được khen thưởng sẽ tiếp tục phát huy tốt thành tích đã đạt được, có sức lan tỏa lớn, đóng góp xứng đáng cho phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nhân

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 200 tổ chức và cá nhân cùng 11 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có 48 tập thể nhân dân và cán bộ xã, 42 chi bộ và 46 cá nhân.