Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sáng nay, ngày 27/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra "Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn". Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Ban Đảng trung ương và Bộ trưởng các bộ có liên quan.

Tham dự sự kiện còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các Đại sứ, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng gần 1000 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành và 63 tỉnh thành trên cả nước.

Có thể khẳng định rằng, Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26-NQ/TW) là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân nhân dân đồng tình và hưởng ứng. Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thự hiện nghiêm túc đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia với tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản tăng lên 26,25% năm 2017; Tỷ trọng giá trị chăn nuôi tăng lên mức 27,2% năm 2017. Năng xuất chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao. Xuất khẩu ngày càng tăng với một số loại nông sản đã tiến đến việc khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới như: lúa gạo, cao su, cà phê, điều, tôm, cá, hoa quả nhiệt đới, góp phần tăng trưởng GDP năm 2017 ngành nông nghiêp đạt 2,66%, quy mô GDP của cả ngành tăng gấp 1,25 lần năm 2018. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn đã chuyển đổi tích cực. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng được nhiều sự ủng hộ với 3069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trình độ khoa học công nghệ trong nông nghiệp được đẩy mạnh một cách hiệu quả tạo ra 7,2 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có chứng chỉ là 13,7% tăng 5,5% so với năm 2008.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai mạc Triển lãm

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 26 vè "Tam nông" vẫn còn những tồn tại, yếu kém. Nền nông nghiệp vẫn chưa khắc phục được những yếu kém nội tại, kinh tế nông thôn đang phát triển không đồng đều, thiếu ổn định; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thu nhập và đời sống của phần lớn nông dân dù đã cải thiện nhưng vẫn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trường Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm

Trước tình hình trên, Đảng và Chính phủ đã thể hiện sự quyết tâm cao độ, coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bằng việc chú trọng về con người trong nông nghiệp, tại lễ khai giảng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Tổng Bí Thư đã nhấn mạnh: "Học viện phải hướng tới "tam nông" (nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh). Trọng tâm nghiên cứu của Học viện là phục vụ yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh". Cũng trong bối cảnh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, tại Hội nghị Thức đẩy Đầu tư Nông nghiệp Việt Nam tại Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu "Đặt hàng cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm tới sẽ đứng vào tốp 15 nước phát triển nhất thế giới với ngành chế biến nông sản thuộc tốp 10. Qua đó, thấy được những quan điểm, định hướng đứng đắn của Đảng, nhiệm vụ với mục tiêu sáng tỏ, cụ thể từ Chính phủ để phát triển nông nghiệp ở giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến

Thực hiện kế hoạch từ Ban Chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng tổ chức "Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đã chính thức diễn ra từ ngày 26 – 27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Ban Đảng trung ương và Bộ trưởng các bộ có liên quan. Phối hợp tổ chức sự kiện này với Ban Kinh tế Trung ương có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tập đoàn IEC là đơn vị được giao chịu trách nhiệm về hậu cần, triển lãm.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội nghị trực tuyến

Sự kiện bao gồm các hoạt động chính: Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (quy mô 500 đại biểu tại đầu cầu Hà Nội và 50-100 đại biểu tại các đầu cầu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); 03  hội thảo quốc tế; triển lãm thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn với quy mô hơn 100 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiêu biểu về nông nghiệp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Sự kiện đón tiếp trên 1000 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia các phiên hội thảo và trên 2000 đại biểu tham quan triển lãm.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đọc Báo cáo Tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 

Chương trình hội nghị trực tuyến toàn quốc "tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" diễn ra với 3 vấn đề chính là: Báo cáo Tóm tắt, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Những tham luận về thành tựu, thực trạng đến từ Đại biểu cấp cao của các tỉnh có nền nông nghiệp tiêu biểu; Đưa ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ trong nước và Quốc tế.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp báo cáo tham luận

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh, từ khi thành lập nước đến nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; coi đây là những cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Cách đây 10 năm, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới, trên cơ sở tổng kết bài học 20 năm đổi mới, ngày 05 tháng 8 năm 2008, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là nghị quyết lịch sử đầu tiên của Đảng đề cập toàn diện đến cả 3 lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn, trong đó khẳng định nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện nông nghiệp là then chốt. Giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, không chỉ đến năm 2020 mà còn cho suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo tham luận

Đồng chí cho biết, sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ đã có chương trình hành động gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 9 đề án quy hoạch và 36 đề án chuyên ngành. Qua 10 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành và chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao; vai trò và vị thế của người nông dân ngày càng được nâng lên.

Doanh nhân Võ Quan Huy báo cáo tại Hội nghị

Tuy nhiên, qua xây dựng Báo cáo tổng kết cho thấy, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam cùng còn nhiều hạn chế lớn cần phải khắc phục, nhất là về tổ chức sản xuất, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, một số mục tiêu do Nghị quyết đề ra có khả năng không đạt nếu không có những giải pháp đột phá và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh,  mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị này là cung cấp thêm luận cứ để hoàn thiện Báo cáo tổng kết sớm trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu tập trung vào các nội dung trọng tâm:

Một là, thảo luận, đánh giá, làm rõ về những nhận định, phân tích trong dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết đã chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện chưa. Cần phải bổ sung, hoàn thiện những nội dung gì

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Hai là, từ kinh nghiệm và thực tiễn phát triển nông nghiệp của các nước, của địa phương và doanh nghiệp, đề xuất về các mô hình, giải pháp có tính đột phá để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong thời gian tới.  

Ba là, đề xuất các giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cũng đã Báo cáo Tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính  trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng ta luôn khẳng định tầm vóc to lớn và vị trí, vai trò đặc biệt của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; coi đây là lĩnh vực nền tảng, trụ cột của xây dựng, phát triển đất nước. Việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới đã tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất nông nghiệp, đạt được những thành tựu vượt bậc, đưa Việt Nam từ một nước thiếu đói trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua thực tế 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26 đã khẳng định tính đúng đắn của một chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước ta. Nông nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.

Ông Nathan Belete, Giám đốc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, phụ trách Khối thực phẩm và Nông nghiệp, Ngân hàng Thế Giới (World Bank) phát biểu tại Hội nghị

Một số điểm nổi bật trong kết quả thực hiện trên các mặt như sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết tới từng cán bộ, đảng viên và người dân.

2. Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 26/10/2008), trong đó nêu rõ các yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đầu mối triển khai thực hiện.

3. Kết quả thực hiện: - Về phát triển nông nghiệp: Mặc dù thiên tai, bão lũ, hạn hán, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá (GDP bình quân tăng 2,66%/năm; giá trị sản xuất tăng 3,9%/năm),;Nông sản Việt Nam ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn. Nông thôn nước ta ngày càng phát triển văn minh và hiện đại hơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và xã hội vào cuộc và trở thành phòng trào sâu rộng. Người nông dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Đồng chí cũng chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế cần được tập trung tháo gỡ như: Kết quả phát triển nông nghiệp vẫn chưa bền vững, tăng trưởng chưa vững chắc; Đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp; Việc áp dụng tiến bộ khoa học trong nông nghiệp nhìn chung còn yếu, công nghệ lạc hậu, tỷ lệ giá trị chất xám trong giá thành sản phẩm nông nghiệp chưa cao. Việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, chất bảo quản quá mức, không đúng quy định trong nông nghiệp. Luật đất đai năm 2013 có những tác động tích cực; tuy nhiên chính sách giao đất bình quân khiến đất nông nghiệp trở nên manh mún, quy mô nhỏ, khó có thể cơ giới hóa, hiện đại hóa và tiến hành thực hiện nền sản xuất lớn. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kinh tế hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Một số địa phương kết quả đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp. Thu nhập của một bộ phận người dân nông thôn còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh về quan điểm và mục tiêu tổng quát: Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cần giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên nguyên tắc, cơ sở kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khai thác tốt các điều kiện thuận lợi trong hội nhập quốc tế cho phát triển lực lượng sản xuất; phát huy cao nội lực. Xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

Cùng với đó, đống chí đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:Một là, các cấp, các ngành tập trung quyết liệt triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Hai là, phát triển mạnh mẽ công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động khu vực nông thôn. Ba là, có giải pháp giải quyết căn bản vấn đề tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tối đa tình trạng bị động, dư thừa sản phẩm. Bốn là, tiếp tục xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa. Năm là, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Sáu là, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững\ đất nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Bẩy là, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, giải phóng mọi nguồn lực và sức sáng tạo, tạo động lực mới để phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trong đó đặc biệt là các chính sách về đất đai, đẩy mạnh kinh tế hợp tác, ứng dụng khoa học công nghệ.Tám là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của nhân dân trong công cuộc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Góp phần làm rõ hơn về tình hình triển khai, kết quả và thành tựu thực tế khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, là phần tham luận của Đại biểu các tỉnh: Đồng Tháp, Hà Tĩnh; Long An; Lâm Đồng; Tuyên Quang qua các đầu cầu trực tuyến tại Hội nghị kể đến như bài tham luận của đại diện nông dân tiêu biểu Ông Võ Quan Huy (Út Huy), ấp Thuận Hòa, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nói về quá trình phát triển cơ sở sản xuất nông sản của ông từ những ngày đầu Nghị quyết 26 được ban hành, những điểm tích cực ông đã đạt được, và một số mặt hạn chế còn hiện hữu. Cũng trong hội nghị lần này, đại diện Ngân hàng Thế Giới (World Bank), ông Nathan Belete, Giám đốc Phụ trách Khối Nông nghiệp và Thực phẩm toàn cầu, Ngân hàng Thế giới (World Bank) với những kinh nghiệm từ một chuyên gia tài chính trong nông nghiệp quốc tế mang đến một góc nhìn khách quan, mới mẻ có thể làm sáng tỏ tiềm năng cũng như mở ra nhiều cơ hội mới Thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam trong tương lai.

Trung tâm Thông tin kinh tế