Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia về sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 41 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu chỉ đạo

Triển khai nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết việc 3 năm thực hiện Kết luận 41 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị số 18-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, ngày 25/1, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Đảng ủy và cán bộ chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành trung ương liên quan và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, UVTW Đảng, Chủ tịch HĐTV PVN phát biểu tại buổi làm việc

Kết quả 3 năm thực hiện Kết luận 41 cho thấy, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành nhiều mục tiêu và chỉ tiêu như về khai thác dầu thô, tiêu thụ khí, sản xuất các loại sản phẩm xăng dầu, điện, đạm; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính được giao. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kết luận 41 cũng còn nhiều hạn chế, nhiều chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và đầu tư ra nước ngoài, phát triển hoá dầu, nhất là hoá dầu từ khí không đạt mục tiêu; các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí cũng như các dự án điện đều có những vướng mắc lớn, bị chậm tiến độ; 5 dự yếu kém của ngành dầu khí vẫn chưa được xử lý triệt để. Nhiều nhiệm vụ của các bộ, ngành nêu trong Kết luận 41 chưa triển khai hoặc tiến độ còn chậm. Cơ chế, chính sách cho phát triển ngành dầu khí nói chung và Tập đoàn Dầu khí quốc gia còn nhiều vướng mắc, chưa thực hiện đầy đủ theo chủ trương, yêu cầu của Kết luận 41 của Bộ Chính trị như: còn thiếu cơ chế đặc thù riêng cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển; việc phân cấp, phân quyền chưa phù hợp; nhiều luật liên quan còn chồng chéo, còn nhiều hạn chế; cơ chế cho đầu tư ra nước ngoài, xử lý 5 dự án, doanh nghiệp yếu kém, nguồn vốn cho thực hiện tìm kiếm thăm dò và các dự án quan trọng còn bất cập, chưa có Nghị định về quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ Tập đoàn. Các lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, công nghiệp khí và chế biến dầu khí, công nghiệp điện đều tồn tại các vướng mắc về cơ chế, chính sách cần được tháo gỡ kịp thời.  

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm cần nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, rào cản, sớm hoàn thiện thể chế cho phát triển ngành Dầu khí và các cơ chế, chính sách cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đối với một số vấn đề lớn, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị sớm có chỉ đạo để tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển trong thời gian tới.