Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019

Chiều ngày 29-1-2019, Ban Kinh tế Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban; cùng đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Với vai trò là cơ quan tham mưu cấp chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhất là trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội, từ đó góp phần quan trọng vào việc thành tích chung của Đảng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Để có được thành tích nổi bật đó, Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng luôn đoàn kết, nhất trí, gắn hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; Công đoàn cơ quan luôn chủ động, hưởng ứng và tích cực thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt chế độ, chính sách với công đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phát huy dân chủ, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, người lao động nêu cao trách nhiệm, phát huy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đoàn Ngọc Xuân, Chủ tịch Công đoàn báo cáo công tác Công đoàn

Năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được kết quả tốt, tiếp tục tạo được sự chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đã hạn chế tư tưởng trông chờ, thiếu nhiệt tình trong công việc; các mặt công tác của Ban Kinh tế Trung ương được đưa ra bàn thảo, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của tập thể; việc công khai dân chủ hóa các hoạt động cơ quan đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ giúp công tác quản lý, điều hành công việc của lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị ngày càng hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Hoàng Đình Vinh, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đã giải đáp các câu hỏi của cán bộ, công chức của Ban. Đồng chí đánh giá cao hoạt động công đoàn của Ban thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị công đoàn tiếp tục làm tốt công tác này, thiết thực, đa dạng, cụ thể, tạo ra môi trường công tác để cán bộ, công chức cởi mở hơn, công việc hiệu quả hơn. Đồng chí cũng mong muốn, với khối lượng công việc rất lớn trong năm tới, toàn Ban sẽ đồng tâm, hiệp lực, làm tốt nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ công bố các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Trưởng Ban, Tập thể lao động xuất sắc. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn cho tập thể và các cá nhân được vinh danh.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Lễ chào cờ

Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình tặng Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc

Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình tặng Bằng khen cho các tập thể

 

Đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình tặng cờ thi đua

Đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Chủ tịch công đoàn báo cáo công tác

Đồng chí Hoàng Thu Hường báo cáo kết quả kiểm phiếu

Quang cảnh Hội nghị

Trung tâm TTKT