Bài phát biểu bế mạc Diễn đàn của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Trong Phiên Toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Diễn đàn. Trang Thông tin điện tử Ban Kinh tế Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

 Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Diễn đàn

 

       

           Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị,

          Kính thưa các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng,

          Thưa các đồng chí và quý vị.

         

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp với một chuỗi các hoạt động gồm Phiên toàn thể, 6 hội thảo chuyên đề, 1 Tọa đàm và hoạt động triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tư nhân kết nối doanh nghiệp. Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước với sự tham gia của khoảng 4.000 lượt khách.

Đặc biệt, Phiên toàn thể ngày hôm nay có sự tham gia của 8 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; 3 đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; 45 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trên 60 đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, trong đó có 9 đồng chí Bộ trưởng trực tiếp tham gia đối thoại. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về sự phát triển của kinh tế tư nhân.

Các đồng chí Lãnh đạo tham quan gian hàng

          Diễn đàn đã dành hầu hết thời gian cho đối thoại chính sách giữa đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện khu vực kinh tế tư nhân. Các nội dung trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn đều là những vấn đề lớn, cấp thiết song cũng rất cụ thể như: phát triển du lịch bền vững; phát triển kinh tế số; thực hiện có hiệu quả Hiệp định CPTPP; khơi thông vốn trung – dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản; thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, Diễn đàn lần này dành riêng 1 Tọa đàm cho Nữ doanh nhân trao đổi về vai trò của nữ giới trong kinh doanh, chia sẽ những kinh nghiệm thành công, khát vọng được cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Sự tham dự của đồng chí Phó Chủ tịch nước tại Tọa đàm đã cổ vũ, động viên, tạo động lực rất lớn cho các nữ doanh nhân tư nhân trong cả nước.   

          Tại Diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội đã nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và hiến kế, kiến nghị nhiều giải pháp để tạo môi trường thuận lợi hơn cho kinh tế tư nhân phát triển trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Tại Phiên tổng thể, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đã làm rõ hơn quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân và những nỗ lực của Nhà nước trong việc thực hiện Nghị quyết số 10. Có thể nói, hai bên công – tư đã có những trao đổi, đối thoại thẳng thắn và cởi mở về thực trạng khu vực kinh tế tư nhân và các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Các đồng chí chủ trì phiên tổng thể

          Thưa các đồng chí và quý vị!

Tại Diễn đàn hôm nay, thông điệp tiếp tục được khẳng định là Đảng ta luôn kiên định và nhất quán quan điểm, đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Đảng ta quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, đồng thời khẳng định các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. 

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu:

Thứ nhất, thống nhất và nâng cao nhận thức chính trị và hành động của xã hội, nhân dân và cả hệ thống chính trị, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Tâm lý của nhân dân và tinh thần của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp đã được nâng lên, củng cố lòng tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ hai, các chủ trương, quan điểm của Nghị quyết 10 từng bước được thể chế hóa; nhiều chính sách, pháp luật, giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương ban hành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho kinh tế tư nhân phát triển.

 Thứ ba, kinh tế tư nhân bước đầu có sự phát triển mạnh mẽ, tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng rãi; vai trò và đóng góp của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế ngày cảng được củng cố và nâng cao, nhất là trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thương mại, đóng góp vào ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình chủ trì phiên trao đổi với doanh nghiệp

Thưa các đồng chí và quý vị!

Kết quả đạt được bước đầu về phát triển kinh tế tư nhân trong hai năm qua đã khẳng định Nghị quyết số 10 đã dần đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn ở nước ta. Góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, khẳng định quan điểm, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế là hoàn toàn đúng đắn, đặc biệt là việc ban hành Nghị quyết 10 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII là kịp thời, đáp ứng nguyện vọng và sự mong mỏi của nhân dân, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước về sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước trong tình hình mới.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được nêu trên mới chỉ là bước đầu. Nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế tư nhân chưa được khắc phục; nhiều nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 10 chưa được triển khai quyết liệt, đồng bộ và chưa mang lại sự chuyển biến, hiệu quả rõ rệt trên thực tế. Môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa thực sự thuận lợi, mức độ cải thiện chưa nhanh, chưa bền vững; nhiều rào cản, hạn chế đối với sự phát triển kinh tế tư nhân còn tồn tại, chưa được tháo gỡ triệt để.

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 10, thay mặt Ban Tổ chức, Tôi đề nghị:

- Đối với Đảng đoàn Quốc hội: tiếp tục xem xét, ưu tiên bổ sung các các dự án luật trực tiếp hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội.

- Đối với Ban cán sự đảng Chính phủ, các Ban cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương: thống nhất nhận thức để triển khai quyết liệt các kế hoạch, hành động thực hiện Nghị quyết 10 một cách thực chất và có hiệu quả, nhất là thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và tạo ra sự đột phá trong môi trường kinh doanh, thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe, tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của khu vực kinh tế tư nhân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, nhanh và bền vững.

Các bộ ngành Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, xử lý một cách nghiêm túc, sâu sắc các kiến nghị, đề xuất của đại diện khu vực kinh tế tư nhân nêu tại Diễn đàn hôm nay. Ngay sau khi kết thúc Diễn đàn này, Ban Tổ chức Diễn đàn sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của khu vực kinh tế tư nhân để các cơ quan có liên quan xử lý kịp thời. Định kỳ sẽ kiểm tra, đánh giá việc xử lý các kiến nghị, đề xuất.

- Đối với các doanh nhân tư nhân: nhận thức đầy đủ và tin tưởng vũng chắc đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, nỗ lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh cạnh tranh lành mạnh theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tích cực, chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và hiến kế phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng của Đảng nhất là tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường kinh doanh cho phát triển kinh tế tư nhân. Đội ngũ doanh nhân, tư nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao ý thức chính trị, phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường gắn bó với lợi ích quốc gia, dân tộc vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 2019 và những năm tiếp theo, khu vực kinh tế tư nhân cần tạo sự phát triển bứt phá hơn nữa.

Trong thời gian tới, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về kinh tế - xã hội; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đôn đốc, giám sát, kiểm tra để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân.   

Có thể khẳng định, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thay mặt các cơ quan đồng chủ trì và đồng chí Thủ tướng Chính phủ, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và thành công.

Chúc kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và sớm thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn !