Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Ngày 6-5-2018 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo 182 Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020" (Kết luận 48). Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

 

Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị

Thừa Thiên Huế là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hiến lâu đời, nơi hội tụ tinh hoa văn hoá của dân tộc mang tầm vóc quốc gia và quốc tế; có kho tàng di sản đồ sộ cả về vật thể và phi vật thể. Với diện tích hơn 5.000 km2, dân số gần 1,2 triệu người, Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hoá, du lịch; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học - công nghệ; trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của miền Trung và cả nước; là nơi hội tụ các tiềm năng, thế mạnh của đa dạng vùng miền; có chung đường biên giới với nước bạn Lào; nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây và có trục giao thông đường sắt, đường bộ Bắc - Nam xuyên suốt chiều dài của tỉnh; có cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cửa khẩu quốc gia A Đớt, Hồng Vân; hải cảng Thuận An và cảng nước sâu Chân Mây - "cửa ngõ" ra biển ngắn nhất, thuận lợi nhất của các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông nói riêng và khu vực Đông Á nói chung.

Nhận rõ vị trí địa chiến lược của Thừa Thiên Huế, năm 2009, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48- KL/TW (Kết luận 48) về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, với phương hướng chính là "xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Châu Á; có quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc, có hệ thống chính trị trong sạch…". Kết luận thứ hai (Theo Thông báo 175-TB/TW ngày 01/8/2014) về tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện kết luận số 48 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020. Trong đó, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện 02 Kết luận nêu trên, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ban Bí thư đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án: "Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020", trong đó giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận 48; Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trong tình hình mới. Các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đã tham mưu hoặc trực tiếp ban hành một số văn bản luật, dưới luật nhằm cụ thể hóa nội dung Kết luận 48 của Bộ Chính trị.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Phát huy được vai trò, vị thế của trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc, trung tâm giáo dục - đào tạo, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học - công nghệ của miền Trung và cả nước.

Quang cảnh Hội nghị

Thừa Thiên Huế đã có nhiều có nỗ lực lớn trong thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, ban hành các chương trình, đề án để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh quy hoạch, định hướng phát triển đô thị Thừa Thiên Huế theo hướng "di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường" như phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị toàn tỉnh đạt 100%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2009-2018 là 7,16%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng khá từ 17.500 tỷ đồng lên 32.749 tỷ đồng, tăng 1,86 lần (theo giá so sánh 2010). Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 1.794 USD tăng 2,24 lần so với năm 2009, dự kiến năm 2020 là 2000 USD/người.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng từ 45,9% năm 2009 lên 54,6% năm 2018; tương ứng với lĩnh vực công nghiệp giảm từ 37,6% xuống 34,1%; nông nghiệp giảm 16,5% xuống 11,3%.

Thừa Thiên Huế từng bước khẳng định là trung tâm văn hoá, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được đẩy mạnh. Hệ thống di tích lịch sử cách mạng, Quần thể di tích Cố đô Huế và các danh lam thắng cảnh... được giữ gìn, tôn tạo. Khẳng định được vị thế của một trung tâm du lịch lớn của quốc gia.

Một loạt các lĩnh vực khác như: Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 37% năm 2009 lên 62% năm 2018; Khoa học - công nghệ phát triển theo hướng khai thác các thế mạnh về khoa học xã hội và nhân văn, y dược, nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; Quốc phòng - an ninh được giữ vững; vị thế và quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; công tác xây dựng chính quyền được đẩy mạnh; chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế:

Mục tiêu cơ bản đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện được. Thu ngân sách nhà nước còn thấp (xếp thứ 30 của cả nước), đặc biệt trong đó ngành du lịch - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương, của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Chưa quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đề án phát triển kinh tế xã hội Vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đề án xây dựng thành phố Festival, xây dựng cơ chế thành phố di sản. Việc thu hút vốn đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sự hợp tác liên kết với các địa phương trong vùng chưa hiệu quả. Công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chưa chặt chẽ. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền có mặt còn hạn chế...

Sự cần thiết ban hành Nghị quyết mới cho Thừa Thiên Huế phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao nỗ lực thực hiện để đạt được những kết quả quan trọng của Tỉnh Thừa Thiên Huế trong 10 năm qua, ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Tổ chức cho công tác tổng kết Kết luận 48, đồng thời nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị này.

Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng Đề án tổng kết theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần bám sát các mục tiêu và giải pháp được đưa ra trong Nghị quyết 48 năm 2009 và Thông báo kết luận của Bộ Chính trị năm 2014 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 48 để đánh giá và tổng kết. Đồng chí đề nghị việc đánh giá và tổng kết cần được đặt trong một tổng thể thống nhất với Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 về "Phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2020"; Nghị quyết Đại hội Đảng XII; các Nghị quyết chuyên đề khác của Trung ương khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020. Việc Tổng kết và đánh giá cần mang tính khách quan, bám sát vào thực tế và trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn để có thể xác định được một cách thực chất các kết quả đạt được, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đặc biệt, cần rút ra những bài học kinh nghiệm, nhất là những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề cập tới sự cần thiết của một Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045" và đề nghị phân tích những luận điểm lý giải mang tính thuyết phục về mặt khoa học và thực tiễn để Nghị quyết mới sẽ giúp tỉnh Thừa Thiên Huế xác định lại được một cách rõ ràng hơn, sát thực hơn những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tỉnh trong bối cảnh mới có rất nhiều thay đổi ở cả trong và ngoài nước (với tốc độ nhanh, mạnh và khó lường) cũng như mở đường cho việc đưa ra tầm nhìn, mục tiêu và những giải pháp mang tính khát vọng hơn, đột phá hơn; qua đó giúp thu hút được nhiều nguồn lực hơn để tỉnh có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bao trùm hơn trong thời gian tới.

Đồng chí cũng nêu rõ, nếu được ban hành, Nghị quyết phải có những điểm mới, khác biệt so với các Kết luận đã được ban hành. Các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và giải pháp được đưa ra phải đặt trong bối cảnh quốc tế và trong nước, cơ hội và thách thức; phải mang tính khát vọng và đột phá, vừa đảm bảo có tính kế thừa, vừa đảm bảo tính phát triển nhưng khả thi, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như xu hướng phát triển chung ở trong nước và quốc tế, góp phần đưa sự phát triển về kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và đáp ứng được khát vọng về một thành phố Di sản, văn hóa, xanh, thông minh và hiện đại, ngang tầm với các thành phố hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.