Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm phục vụ cho "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020", ngày 9-7-2019, tại Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020" tại tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi làm việc các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn phát biểu khai mạc

 

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những thành tựu, kết quả nổi bật đã đạt được; những khó khăn, hạn chế qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi về các kết quả đạt được và thành tựu cơ bản trong thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn của địa phương; Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém; Dự báo tình hình quốc tế, trong nước, vùng và lợi thế, cơ hội, điểm yếu, thách thức của tỉnh; Tham gia ý kiến về quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Kạn đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Tổng kết 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tổng kết Nghị quyết 37 của tỉnh, thể hiện sự quan tâm và ý thức trách nhiệm cao của tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện tổng kết Nghị quyết.

Qua 15 năm thực hiện, tỉnh Bắc Kạn nói riêng và vùng nói chung đạt được các kết quả rất to lớn, toàn diện trên mọi lĩnh vực từ phát triển kinh tế xã hội đến đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tất cả các chỉ tiêu thực hiện của Bắc Kạn và các địa phương trong vùng đều đạt và vượt so với các mục tiêu của Nghị quyết, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,78% cao hơn so với mục tiêu của Nghị quyết (7,5%-8%); quy mô nền kinh tế tăng lên 11 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 9 lần… góp phần tạo ra sự thay đổi lớn, cải thiện bộ mặt của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhiệt liệt biểu dương các kết quả đạt được của tỉnh Bắc Kạn nói riêng và các địa phương trong vùng nói chung trong việc thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Uỷ viên BTV, Phó CTHĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH phát biểu tại hội nghị

 

Trong bối cảnh đất nước đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới, từ một nước nghèo cách đây 30 năm, nước ta đã trở thành nước có thu nhập trung bình; văn kiện Đại hội Đảng XIII tới đây sẽ định hướng cho 10 năm phát triển tiếp theo để thực hiện mục tiêu tới 2030 nước ta phải trở thành nước có thu nhập trung bình cao và hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị vùng Tây Bắc phải tham gia vào quá trình đó, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để nâng cao chất lượng phát triển. Đồng chí cũng ghi nhận kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn mong muốn Trung ương ban hành một Nghị quyết mới phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến

Bắc Kạn đã đạt những thành tựu to lớn sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, tuy nhiên các địa phương khác trong cả nước cũng phát triển và còn phát triển nhanh hơn Bắc Kạn và các địa phương trong vùng. Vì vậy, đồng chí đề nghị Nghị quyết mới phải thực hiện được chủ trương lớn của Đảng về việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, giữa thành thị và nông thôn, cụ thể thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng với các địa phương khác trong cả nước. 

Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, thế và lực của Bắc Kạn đã khác nhiều so với năm 2004 và để duy trì và nâng cao được tốc độ phát triển trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần có cơ chế chính sách đặc thù để huy động được nguồn lực xã hội, bên cạnh đó do điều kiện và đặc thù riêng vùng, cần có định hướng ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội của vùng và Bắc Kạn nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến

Đối với tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh cần tập trung phát triển nông nghiệp, là lĩnh vực giúp đồng bào Tây Bắc thoát nghèo thời gian qua, coi đây là thế mạnh có thể giúp nhân dân làm giàu và là hướng đi chủ đạo trong thời gian tới. Với thành tựu nổi bật trong đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng, đạt trên 72% - cao nhất trong cả nước, tỉnh cần tiếp tục định hướng chuyển sang trồng cây gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và cải thiện thu nhập của nhân dân. Tâp trung khai thác thế mạnh về điều kiện tự nhiên để chăn nuôi đại gia súc; phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh theo hướng chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa áp dụng phương thức sản xuất mới với mô hình liên kết giữa hộ gia đình với các hợp tác xã và doanh nghiệp.

Đồng chí Lăng Văn Hoà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận 

Công nghiệp không phải là thế mạnh của Bắc Kạn do không có nguồn nhân lực và yêu cầu cần phải bảo vệ môi trường sinh thái, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tập trung phát triển công nghiệp chế biến phục vụ cho nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa; tập trung phát triển dịch vụ du lịch và hạ tầng giao thông theo đó trung ương sẽ đầu tư các đường liên tỉnh, địa phương quan tâm đầu tư mạng lưới giao thông trong tỉnh để kết hợp hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Đặc biệt quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của vùng và Bắc Kạn để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Phát triển hệ thống y tế để nhân dân được thu hưởng dịch vụ công với chất lượng ngày càng được nâng cao. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc để xây dựng nền tảng và động lực cho sự phát triển, tạo sự gắn kết của các dân tộc trong đại gia đình của đất nước.

Đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tham luận tại Hội nghị

Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với mọi cấp chính quyền để đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa nơi dân trí chưa cao và điều kiện sống của nhân dân còn khó khăn, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền, cải thiện cuộc sống và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ.

Đồng chí Hà Đức Tiến, Bí thư huyện uỷ Chợ Đồn phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo và Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để đưa vào báo cáo chính, đồng thời nhấn mạnh, báo cáo tổng kết là đầu vào quan trọng trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nông Quang Nhất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tham luận

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé và mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi ở Thành phố Bắc Kạn. Đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn cũng như sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sỹ và các mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho tổ quốc. Đồng chí chúc các mẹ Việt Nam anh hùng mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng người thân, gia đình, đồng thời mong muốn các Mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho con cháu noi theo và động viên gia đình tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi

Huỳnh Thủy (Bắc Kạn)