Lễ Ký Thoả thuận hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Đối ngoại Trung ương

Chiều ngày 17/7/2020 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Đối ngoại Trung ương đã ký kết Thoả thuận hợp tác giữa hai cơ quan. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tếTrung ương; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đồng chủ trì và chứng kiến Lễ ký.

 

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ

Tham gia ký Thoả thuận có đồng chí Cao Đức Phát, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, và đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị hai cơ quan.

Thoả thuận được ký kết nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong đề xuất các chủ trương, chính sách lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại kênh Đảng và nâng cao vị thế của Đảng, của đất nước trên trường quốc tế; phát huy nguồn lực, thế mạnh, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan.

Đồng chí Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân phát biểu tại buổi lễ

Theo tinh thần của Thoả thuận, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, thẩm định các báo cáo, đề án lớn; triển khai các hoạt động đối ngoại; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo quốc tế;… Thoả thuận cũng đã xác lập mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức hợp tác và đầu mối trao đổi thông tin nhằm bảo đảm sự phối hợp thông suốt, hiệu quả giữa hai cơ quan.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến Lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký, đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao hoạt động đối ngoại thời gian qua của Ban Kinh tế Trung ương; nhấn mạnh hai cơ quan đã phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc tiếp và làm việc với các đối tác quốc tế với những nội dung đa dạng, quan trọng và thiết thực, cũng như tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn thường niên mang tầm quốc tế; những chuyến thăm và làm việc tại các nước đối tác lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga và EU,…được các đối tác ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Đảng cũng như của đất nước trên trường quốc tế.  Đồng chí Hoàng Bình Quân đề nghị các cán bộ, công chức của hai cơ quan nỗ lực hơn nữa để cùng nhau thực hiện có hiệu quả Thoả thuận này.

Các đồng chí lãnh đạo và hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự hợp tác của hai cơ quan trong  hoạt động đối ngoại, qua đó đã giúp cho các đối tác quốc tế hiểu rõ hơn vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi mặt đời sống, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ chiến lược là trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, với việc phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương trong việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, Ban Kinh tế Trung ương đã làm sâu sắc hơn nhiệm vụ chính trị chính của mình, không những giúp khẳng định vai trò của Ban Kinh tế Trung ương mà còn khẳng định chủ trương tái lập Ban Kinh tế Trung ương là một chủ trương hết sức đúng đắn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng với việc ký kết Thoả thuận này, công tác đối ngoại của Đảng nói chung và đối ngoại về kinh tế nói riêng sẽ được nâng lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của Đảng, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế