Những phát biểu ấn tượng tại phiên cấp cao Diễn đàn Industry 4.0 Summit 2019

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit 2019) với chủ đề "Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0".

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại phiên Diễn đàn cấp cao

Sự kiện bao gồm các hoạt động: Phiên diễn đàn cấp cao; 5 hội thảo chuyên đề; triển lãm công nghệ hiện đại với sự tham gia khoảng 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế; phiên kết nối đầu tư kinh doanh. 

Với chủ đề "Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0", phiên diễn đàn cấp cao tập trung giới thiệu về quá trình xây dựng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và các báo cáo chính xoay quanh các vấn đề về chiến lược quốc gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam, về chuyển đổi số quốc gia hướng tới nền kinh tế số và xã hội số. Một số phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước, địa phương và doanh nghiệp trong phiên đối thoại cấp cao đã gây ấn tượng mạnh với đại biểu tham dự Diễn đàn. Kinhtetrunguong.vn xin trích đăng một số phát biểu ấn tượng như vậy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng,

Bí thư Trung ương Đảng,

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia phát biểu tại Diễn đàn

Khi chúng ta có Nghị quyết 52, đã thấy rất rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tham gia vào cách mạng 4.0. Quan trọng hơn chúng ta tiếp tục chủ trương phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa trên khoa học công nghệ và cốt lõi là cuộc cách mạng lần thư 4. Đây sẽ là luận điểm rất quan trọng để chúng ta đưa vào văn kiện đại hội Đảng lần thứ 13 như là một chỉ đạo của Đảng đối với phát triển đất nước. Đây chính là tư duy chiến lược, là tầm nhìn của đất nước chúng ta trong một thời gian dài sắp tới.

Sau Diễn đàn năm ngoái, lần này chúng ta đã nhấn mạnh không chỉ ở nhận thức, mà quan trọng hơn, chúng ta phải tiến hành thực hiện như thế nào. Ở Diễn đàn năm nay, chúng ta đã có Nghị quyết 52, cùng với việc khẳng định quyết tâm, Trung ương đã đưa ra những định hướng cơ bản để thể chế hóa. Ở đây, quyết tâm chính trị của Đảng, thể chế hóa của nhà nước, sáng tạo của nhà khoa học và đặc biệt là sự năng động của doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân. Những điều này được đồng bộ đầy đủ ở các tuyến thì chúng ta sẽ thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.

Đồng chí Vũ Đức Đam,

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn cấp cao

NQ 52 tạo ra sự đột phá về tư duy và hiếm hoi có Nghị quyết của Bộ Chính trị hay của Trung ương mới ban hành một tuần chúng ta có ngay một Hội nghị như thế này. Cũng hiếm khi mà Nghị quyết mới ban hành 1 tuần mà dự thảo chiến lược quốc gia cách mạng công nghiệp lần thư 4; đề án chuyển đổi số quốc gia – là 2 nôi dung rất quan trọng được nêu trong nghị quyết đã được giới thiệu ở Hội nghị này, như một lần lấy ý kiến thêm trước khi trình chính phủ ban hành. Điều này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kinh tế Trung ương với Chính phủ và các bộ ngành trong quá trình xây dựng nghị quyết.

Bên cạnh đó, sắp tới Chính phủ sẽ cần phải ban hành đề án cho những mô hình thí điểm sản xuất, sản phẩm mới. cái này đã làm từ 2017 - 2018 trong những nghị quyết điều hành đầu năm của chính phủ. Việc này tùy vào sản phẩm, dịch vụ mà những bộ ngành phụ trách lĩnh vực đó sẽ xây dựng cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng,

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, phát biểu tại Diễn đàn

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam được xây dựng trên ba nền tảng.

Một là, đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xây dựng hệ thống thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập và thân thiện với các mô hình kinh tế mới, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, nhanh chóng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Hai là, phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu lớn, bao gồm việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật số để áp dụng các công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở quy mô và phạm vi rộng, kết nối Internet tốc độ cao; xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện các hoạt động chuyển đổi, nâng cấp công nghệ và nghiên cứu phát triển các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới.

Bên cạnh các yếu tố nền tảng này, dự kiến Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai ba nhóm chính sách quan trọng.

Thứ nhất, áp dụng công nghệ, chuyển đổi quản trị khu vực công, bao gồm: xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số để quản lý nhà nước nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu lực và hiệu quả hơn; nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, đem lại sự hài lòng cao hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực; phát triển sản xuất, kinh doanh nhanh hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn; cắt giảm chi phí; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng quản trị chuỗi cung ứng; phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; nâng cao năng suất của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.

Thứ ba, cơ cấu lại và tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và nghiên cứu phát triển, hướng tới làm chủ một số công nghệ đặc trưng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ thế hệ tiếp theo, vươn lên vị trí dẫn đầu trong một số lĩnh vực công nghệ hiện đại, giúp cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cả trong ngắn hạn và dài hạn.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng,

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Diễn đàn

Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Nhưng đây là một sự thay đổi mang tính toàn diện, đến từng doanh nghiệp, từng tổ chức, đến từng người dân, đến mọi lĩnh vực. Việt Nam muốn thay đổi thứ hạng trên thế giới thì phải đi nhanh và đi đầu để có lợi thế cạnh tranh. Chúng ta có thể làm được vì văn hoá người Việt Nam là thích ứng nhanh với cái mới, ham học hỏi cái mới, sáng tạo trong ứng dụng cái mới. Và Việt Nam luôn là nước mạnh nhất thế giới trong các cuộc cách mạng toàn dân.

Vậy ai sẽ là hạt nhân của quá trình chuyển đổi này? Đó chính là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Là các doanh nghiệp ICT Việt Nam. Chúng ta phải cần đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp ICT tại khắp các tỉnh thành để đẩy nhanh chuyển đổi số Việt Nam. Và cũng chính chuyển đổi số sẽ thúc đẩy Make In Vietnam và hình thành các DN công nghệ số Việt Nam, và từ đây đi ra toàn cầu.

Có cách nào để chuyển đổi số nhanh hơn không ? Nếu chúng ta cứ phải tới từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng hộ gia đình, từng người dân để làm chuyển đổi số cho họ thì sẽ rất lâu. Vì số đầu mối này là hàng chục, hàng trăm triệu. Vậy có cách tiếp cận nào mới và đột phá không ? Đó chính là các Platform số để các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân sử dụng. Sử dụng các Platform số tức là lên môi trường số, tức là hoạt động trong môi trường số.

Năm nay, Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược về chuyển đổi số quốc gia, để tiến tới một nền kinh tế số, xã hội số. Các yếu tố nền tảng sẽ được nhấn mạnh, sẽ được đầu tư trước, sẽ đi trước, sẽ phải có thứ hạng cao trên thế giới, phải nằm trong top 50 vào năm 2025 và top 30 vào năm 2030. Chúng ta nhấn mạnh 5 yếu tố nền tảng là: Thể chế, Hạ tầng, An ninh mạng, Platform và Đào tạo.

Về thể chế thì quan trọng nhất là chính sách thu hút nhân tài toàn cầu, là sự chấp nhận các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, các mối quan hệ mới trong thế giới ảo, đi đôi với việc bảo vệ các giá trị căn bản của nhân loại, của văn hoá Việt Nam, luôn lấy con người làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số. Cái mới thì chưa biết nên cũng không thể biết cách quản lý, do vậy cơ chế sandbox, tức là cho thí điểm, nhưng giới hạn trong một không gian và thời gian nhất định, là cách tiếp cận cái mới tốt nhất, mà NQ 52 đã chỉ ra.

Về hạ tầng thì quan trọng nhất là chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT và làm chủ các công nghệ nền tảng của chuyển đổi số, như IoT, Big Data, AI. Rất nhiều công nghệ mới đang xuất hiện cho phép Việt Nam chuyển đổi nhanh chóng hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT thế hệ mới. Và không chỉ là việc mua công nghệ và thiết bị mà còn là cơ hội cho Việt Nam làm chủ công nghệ và sản xuất thiết bị hạ tầng ICT.

100% người Việt Nam có điện thoại thông minh cũng sẽ là một yếu tố quan trọng thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. Phương án sớm tắt sóng công nghệ 2G đã được Bộ TTTT nghiên cứu.

Nếu chúng ta coi mục tiêu của chuyển đổi số là phát triển quốc gia hùng cường, động lực của chuyển đổi số là thể chế, là công nghệ và đổi mới sáng tạo thì tiền đề của chuyển đổi số chính là an toàn, an ninh không gian mạng. Việt Nam muốn dựa vào chuyển đổi số để phát triển thành quốc gia hùng cường thì Việt Nam phải là cường quốc về an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho quá trình này, tạo niềm tin số cho mọi người.

 

Đồng chí Ngô Văn Quí,

Phó Chủ tịch UBND Tp Hà Nội

 

Thành phố Hà Nội đã và đang tích cực triển khai chính quyền điện tử, cũng như đô thị thông minh và đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Những kết quả đó được cụ thể trong những lĩnh vực như: việc xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư, về doanh nghiệp; xây dựng một số cấu thành của đô thị thông minh.

Qua quá trình thực hiện chúng tôi thấy có 4 vướng mắc, đầu tiên là những vấn đề liên quan đến bộ tiêu chuẩn chung, điều này cần ban hành sớm để các địa phương sớm thực hiện. Ví dụ như xây dưng chính quyền điện tử phải xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử. Muốn có kiến trúc chính quyền điện tử thì thành phố cũng như các địa phương phải có khung kiến trúc chính quyền điện tử của Trung ương.

Thứ hai, liên quan đến một số ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Chúng tôi mong muốn các bộ ngành trung ương sớm có danh mục, và xây dựng những phần mềm ứng dụng để các địa phương đồng bộ sử dụng.

Thứ ba, là nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin ở các cơ quan nhà nước hiện nay là rất khó khăn. Xu hướng chung là cán bộ có năng lực trong ngành công nghệ thông tin thường ra ngoài khu vực nhà nước. Cân có chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao vào khu vực nhà nước để có thể triển khai tốt những công tác như chính quyền điện tử hay đô thị thông minh.

 

Ông Lê Đăng Dũng,

TGĐ Tập đoàn Viettel

Hạ tầng viễn thông là một hạ tầng nền tảng cho chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0. Để xây dựng một nền kinh tế số và một xã hội thông minh thì chúng ta phải tạo ra hàng trăm triệu kết nối vạn vật và kết nối những trung tâm dữ liệu siêu lớn, và phát triển những siêu ứng dụng số. Những điều đó yêu cầu chúng ta phải có một hạ tầng viễn thông siêu băng rộng với độ tin cậy cao. Mạng viễn thông này phải được xây dựng đị trước một bước, tức là ngay bây giờ chúng ta phải có đầy đủ điều kiện pháp lý để xây dựng mạng 4g và 5g. Chúng ta nên chọn phương án cấp phép có thủ tục gọn nhẹ nhất, không nên đặt quá nặng việc thu ngân sách hay phân vân quá việc cân đối giữa các doanh nghiệp. Tôi nghĩ nên đi theo nguyên tắc mũi nhọn, doanh nghiệp nào mạnh, đầy đủ nguồn lực thì đi trước, doanh nghiệp mới thì đi sau.

Một hạ tầng quan trọng và không thể thiếu nữa là cơ sở dữ liệu quốc gia, như cơ sở dữ liệu về dân cư, về tài nguyên quốc gia, về doanh nghiệp,… chúng ta đã quá chậm trong việc này, nên cần phải giao cho những doanh nghiệp có đủ năng lực về tài chính, con người, công nghệ để thực hiện ngay các dự án này. Để tránh đầu tư lãng phí thì Bộ Thông tin Truyền thông sẽ phải giám sát doanh nghiệp đầu tư vào những công nghệ tiên tiến nhất.

Trong Nghị quyết đã nêu, tạo cơ chế để nhà nước, doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm, chúng tôi rất mong muốn có cơ chế đâu tư mạo hiểm với đúng nghĩa của nó chứ không phải đầu tư dự án với nhiều thủ tục phức tạp như hiện giờ.

Việt Dũng (lược ghi)