4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3
Theo đó, có 4 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Y tế, Bộ VHTT&DL được đề nghị chất vấn và trả lời chất vấn.
 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (Ảnh: Quochoi.vn)
 

 

Trong đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ trả lời về: Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững. Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng sẽ có trách nhiệm trả lời chính về nhóm vấn đề: Giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công. Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng sẽ đăng đàn trả lời về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời về vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội. Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.
Các Bộ trưởng liên quan cũng sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn và giải trình về những vấn đề có liên quan.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 3 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 -  15/6.
Theo Kinh tế và Đô thị