Hoạt động của Ban

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi công chức năm 2017

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi công chức năm 2017

THÔNG BÁO Về các thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức năm 2017

02:00 19/01/2018

THÔNG BÁO Về các thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức năm 2017

Ban Kinh tế Trung ương Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018

11:00 27/12/2017

Chiều ngày 27-12-2017, Ban Kinh tế Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban; cùng đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban.

Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017

03:00 25/12/2017

Sáng ngày 22-12-2017, Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi tổng kết có đại diện các vụ, đơn vị của Ban và toàn thể cán bộ, chuyên viên Văn phòng Ban.

Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2017

09:00 22/12/2017

Chiều ngày 22-12-2017, Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương.

Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tổng kết công tác năm 2017.

09:00 21/12/2017

Chiều ngày 21-12-2017, Vụ Nông nghiệp - Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2017. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi tổng kết có đại diện các vụ, đơn vị của Ban và toàn thể cán bộ, chuyên viên Vụ Nông nghiệp - Nông thôn.

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017

04:00 21/12/2017

Sáng ngày 21-12-2017, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017. Đồng chí Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức của Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017

09:00 19/12/2017

Chiều ngày 19-12-2017, Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các vụ, đơn vị của Ban cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên Vụ Công nghiệp.

Trung tâm Thông tin kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017

04:00 19/12/2017

Sáng ngày 19-12-2017, Trung tâm Thông tin kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các vụ, đơn vị của Ban cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên Trung tâm Thông tin kinh tế.

Vụ Địa phương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017

09:00 14/12/2017

Chiều ngày 14-12-2017, Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017. Đồng chí Vũ Trọng Bình, Vụ trưởng Vụ Địa phương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các vụ, đơn vị của Ban cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên Vụ Địa phương.

Hiển thị 1 - 10 of 641 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 65