Các hoạt động của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trongchuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ