Video - Clip

[VIDEO]Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI làm việc với Bộ Quốc phòng

Chiều nay (23/7), tại Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW đồng chủ trì Buổi làm việc.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác Trung ương làm việc tại Hà Giang

16:00 25/06/2020

VIDEO - Trong hai ngày 23 và 24-6, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác Trung ương đã có chuyến công tác tại Hà Giang về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiển thị 1 - 10 of 81 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 9