Video - Clip

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc và đánh giá kết quả sau 13 năm hoạt động

04:00 26/12/2017

Ngày 25-12-2017, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc và đánh giá kết quả sau 13 năm hoạt động.

Hiển thị 61 - 70 of 78 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 8